DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSUNDA
VATANDAŞLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN ALMANYA’YA GİTTİ.

Anayasamızın 41.maddesinde;”Aile,Türk toplumunun temelidir.Devlet,ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır,teşkilatı kurar.”hükmü ve yine Anayasamızın 58.Maddesinde ;”Devlet,gençleri alkol düşkünlüğünden ve uyuşturucu maddelerden,suçluluk,kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.”hükmü bulunmaktadır.

Anayasamızın ailenin,gençlerin ve çocukların korunması için Devlete verdiği görevin yerine getirilmesini sağlamak için Devlet Bakanlığı olarak çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.Bunlardan birisi de “Ailenin ve gençlerin uyuşturucuya karşı uyarılması”dır.1996 yılında bu amaçla bütün Türkiye çapında bir kampanya başlatılmış olup,bu kampanya kapsamında bir dizi aktiviteler gerçekleştirilmektedir.Ayrıca,uyuşturucu kullanımına karşı yürütülen faaliyetleri koordine etmek üzere kurulan “Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu “nun Başkanlığında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Işılay SAYGIN tarafından yürütülmektedir.

Bakanlığımızın Türkiye’de uyuşturucuya karşı aileleri ve gençleri bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla yürüttüğü faaliyetlerden haberdar olan Almanya’da ki Türk Veliler Dernekleri başta olmak üzere çeşitli derneklerin ve vatandaşlarımızın ısrarlı talep ve davetleri sonucu Dışişleri Bakanlığımızın isteği doğrultusunda ALMANYA’DA DA TÜRK AİLELERİNİN VE GENÇLERİNİN UYUŞTURUCUYA KARŞI UYARILMASI AMACIYLA 20-25 MART 1998 TARİHLERİ ARASINDA FRANKFURT,KÖLN VE MÜNİH’TE VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK OLARAK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VE ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER düzenlenmiştir.

Devlet Bakanı Sayın Işılay SAYGIN ’ın başkanlığında Türkiye’den giden uzmanlar ile Almanya’daki çeşitli terapi merkezlerinde görev yapan Türk uzmanlar müştereken “Ailelerin ve Gençlerin Uyuşturucuya Karşı Uyarılması”amacıyla vatandaşlarımızı uyuşturucu madde kullanımı hakkında bilgilendirmişlerdir.Düzenlenen toplantılarda,katılımcılara sinevizyon ve slayt gösterisi ve binlerce afiş,broşür ve kitapçık dağıtılmıştır.Ayrıca binlerce afiş ve broşür ise toplantılara katılamayan Türk’lere dağıtılmak üzere Başkonsolosluklarımıza teslim edilmiştir.

ALMANYA PROGRAMININ NEDENİ VE AMACI

Almanya’da 1996 yılı itibarı ile 2 milyon 49 bin100 Türk vatandaşı yaşamaktadır. Devletimizin ülkemizde yürüttüğü hizmetlerden imkanlar ölçüsünde,yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da yararlandırılması gerekmektedir.Bu çerçeve de çağımızın en önemli problemlerinden olan uyuşturucu madde kullanımına karşı halkımızın uyarılması faaliyetlerinin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak ta yürütülmesi zorunluluk arz etmektedir.

Çünkü,yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları ve gençleri,Türkiye’deki çocuklarımıza ve gençlerimize nazaran daha büyük bir risk altındadır.Ayrıca,yurt dışındaki vatandaşlarımız arasında uyuşturucu kullanımının artması,onların Türkiye ile olan ilişkileri sebebiyle,ülkemizde de uyuşturucu madde kullanımının artmasına etkisi olmaktadır.

ALMANYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

21Mart 1998 Cumartesi günü Frankfurt’ta Türk Kültür Merkezi salonunda, 22 Mart1998 Pazar günü Köln’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği(DİTİB) salonunda ve 24 Mart 1998 Salı günü Münih’te Siemens Menza Im Schlulzentrum salonunda “Ailelerin ve Gençlerin Uyuşturucuya Karşı Uyarılması “ toplantıları yapılmıştır.Düzenlenen her üç toplantıya da vatandaşlarımızın ilgisi büyük olmuş ve vatandaşlarımızın uyuşturucu mücadelesiyle ilgili çok sayıda soruları bütün detayları ile aydınlatılmıştır.Ayrıca,daha öncede bir çok konuda bu salonlarda toplantı yapılmış,ancak bu kadar büyük bir ilginin hiç birinde bu kadar yoğun olmadığı oradaki Türk görevliler tarafından ifade edilmiştir.

Her üç kentte de düzenlenen toplantılara toplantı saatinden önce katılımcılara Ege Üniversitesi tarafından hazırlanan Atatürk kaseti sinevizyon aracılığı ile gösterilmiştir. Toplantılara Başkonsoloslarımızın açılış konuşmaları ile başlanmış, Devlet Bakanı Sayın Işılay SAYGIN aileleri uyuşturucuya karşı uyarıcı konuşması ile devam edilmiştir.Toplantılarda aileleri uyuşturucuya karşı bilinçlendirmek için hazırlanan filmler sinevizyon aracılığı ile gösterilmiş ve ayrıca slayt gösterisi yapılmıştır.Toplantılarda Türkiye’den giden Devlet Bakanlığı danışmanı Başbakanlık uzmanı İsmail KÖKSAL ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Muzaffer ALAT ’a ilave olarak;Frankfurt’ta Psikolog Dicle ÖZERDEM ,Ofinbah Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü görevlisi Zümrüt KARLIOVA,Ofinbah Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Danışmanı Hüsamettin ERYILMAZ ve Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Danışmanı Haluk KAYA , Köln ’de Göçmenler Sağlık Hizmetler Uzmanı Arif ÜNAL , Münih’te Dönüş Terapi Merkezi Sosyal Psıkoloğu Levent CİVAN ,Mudra Terapi Merkezi Sosyal Danışmanı Metin YILDIZ ’da birer konuşma yapmıştır.Toplantılarda katılımcılara konu ile ilgili broşür ve kitapçıklar dağıtılmıştır.Toplantılar kısa ve öz konuşmalardan sonra,daha çok soru-cevap şeklinde sürdürülmüştür.

Almanya’nın Frankfurt,Münih,Köln kentlerinde ayrıca Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı olarak ülkemizde kadınlarımıza yönelik olarak yürütülen faaliyetler ile yapılan yasal çalışmalar hakkında da bilgi verilmiştir.

Almanya’da program çerçevesinde yapılan toplantıda Türk ailelerinin çocuklarına sahip çıkmaları yönünde mesajlar verilmiş ve benim çocuğum yapmaz “diye düşünen ailelerin çocuklarının daha fazla uyuşturucu madde kullanma eğilimi içinde oldukları belirtilmiştir.Almanya ‘da ki vatandaşlarımıza hayatta her şeyin para kazanmak olmadığını,çocuklarımızın paradan daha önemli olduğunu ,para kazanma telaşı içindeki vatandaşlarımızın çocuklarına yeteri kadar zaman ayırmadıkları ve bu nedenle gerekli sevgi ve ilgiden yoksun gençlerimizin uyuşturucu batağına düştükleri ifade edilmiştir.

Uyuşturucu madde bağımlılığının çok güç tedavi edildiği ,uzun bir zaman aldığı ve maliyetinin yüksek olduğu,bu nedenle uyuşturucu maddelere hiç başlamadan çocuklarımıza ,anne ve babalarının sahip çıkmaları gerektiği anlatılmıştır.

ALMANYA’DA Kİ VATANDAŞLARIMIZIN UYUŞTURUCU KULLANIMI AÇISINDAN DURUMLARI

ALMANYA’DA yaşayan Türk gençleri arasında maalesef uyuşturucu kullanımının artma eğilimi içinde olduğu tespit edilmiştir.62 milyon nüfuslu ülkemizde 1997 yılında 2 bin 300 kişi uyuşturucu taşıma ve kullanımı sonucu güvenlik güçleri tarafından yakalanırken,sadece 2 milyon 49 bin 100 Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’da ise 1700 Türk vatandaşının uyuşturucu taşıma ve kullanımı sonucu Alman güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştır.

Almanya’da uyuşturucu madde bağımlıları arasında göçmenlerin oranı %38 olarak hesaplanmıştır.Ayrıca,uyuşturucu madde satıcılarının arasında %40 ‘ını göçmenler (Almanya’da yaşayan Türkler,Yugoslavlar,İspanyollar,Tunuslular gibi yabancılar) oluşturmaktadır.Uyuşturucu madde kullanan ve satan göçmenler arasında Türkler ön sıralarda yer almaktadır.Almanya’da 1994 yılı rakamlarına göre 130 bin eroin ve kokain bağımlısı olduğu ve bunun %10 ‘nunda Türklerden oluştuğu tahmin edilmektedir.Örneğin Frankfurt ’ta 1996 yılında 19 bin kişinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu,bunların 35000-4000 kişinin Türk olduğu ve Köln ’de 1995 yılında 7 bin kişinin Türk olduğu tahmin edilmektedir.

Almanya’da uyuşturucu madde bağımlısı Türklere yönelik olarak yürütülecek tedavi ve terapi faaliyetlerinde ,Türk kültür yapısını bilen Türk psikiyatrist ,psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi uzmanların yer alması Türklerin tedavi için müracaat etmelerini kolaylaştırmakta ve tedavide ki başarı oranlarını yükseltmektedir.Halen Almanya’da ki uyuşturucu madde bağımlılarına yönelik tedavi ve terapi merkezlerinde görev yapan Türk uzmanları nitelik ve nicelik olarak düşük seviyededir.Bu merkezlerde görev yapan Türk uzmanlarının sayısının arttırılması ve daha vasıflı uzmanların çalıştırılmasının sağlanması acilen gerekir.

Almanya’nın Nürnberg kentinde yabancılara ve özellikle Türklere yönelik olarak kurulmuş Almanya’nın tek Uyuşturucu Madde Bağımlıları Terapi Merkezi bulunmaktadır.1981’de kurulan Hintçe “İnsanın Kendisini Değiştirmesi “anlamına gelen “MUDRA”adındaki bu terapi merkezinde Türk uzmanlar görev yapmaktadır.Finansmanı ağırlıklı olarak yerel yönetimler tarafından sağlanan MUDRA,uyuşturucu madde bağımlıları ve ailelere danışmanlık hizmeti vermekte ve tıbbi tedavi öncesi ve sonrası aşamalarda sosyal hizmet sunarak,bağımlılıktan arınmalarına ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktadır.

Uyuşturucu madde bağımlılarına ve ailelerine tıbbi tedavi dışındaki diğer aşamalarda,önce bağımlının tedaviye ikna edilmesi ve tedavi için özgüveninin geliştirilmesi,tıbbi tedavi sonrasında ise rehabilitasyon ve sosyal hayata hazırlamak amacıyla çeşitli sosyal çalışmaları yürüten MUDRA ’nın bir benzerinin Türkiye’de kurulabilme imkanları Devlet Bakanlığı olarak araştırılmıştır.

ALINMASI GEREKEN ACİL TEDBİRLER

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Işılay SAYGIN ‘nın başkanlığında bir heyet tarafından Almanya’nın Frankfurt,Köln ve Münih kentlerinde 20-25 Mart 1998 tarihleri arasında Türk vatandaşlarının uyuşturucuya karşı uyarılması amacıyla düzenlenen toplantılar ve diğer aktiviteler gerçekleştirilerek,vatandaşlarımız uyuşturucular konusunda uyarıldı.Ancak Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları arasında uyuşturucu madde kullanımının tahminler ötesinde büyük bir tehlike olduğu tespit edilmiştir.Bu nedenle toplantıların düzenlenmesinin ne kadar etkili olduğu ve bu tür aktivitelerin süratle ve acilen yürütülmesinin gerekli olduğu gözlenmiştir.

Almanya’da Türk vatandaşlarının uyuşturucu maddelere karşı bilinçlendirilmesi ve bağımlıların tedavisi için aşağıdaki tedbirleri acilen alınması gerekmektedir.Bunlar;

-Almanya’da vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgelerde halkımızı uyuşturucuya karşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için gerek mahallindeki Türk uzmanlar ve gerekse Türkiye’den giden uzmanlar eliyle düzenlenen bilgilendirme toplantılarının sayısının attırılması ve bu konuya Başkonsolosluklarımızın özel bir önem vermeleri,

-Yurt dışına yönelik yayın yapan TRT INT kanalında uyuşturucu maddelere karşı uyarıcı nitelikte yayınların yer alması,

-Almanya’da uyuşturucu bağımlılarının terapi ve tedavisi ile uğraşan merkezlerde Türk Uzmanlarının görev almasının sağlanması,

-Gerek Türkiye’deki ve gerekse Almanya’daki Türk vatandaşlarından iyi Almanca bilen ve uyuşturucu bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonda uzman olan psikiyatrist ,psikolog, sosyal çalışmacı v.b. uzmanları yetiştirilmesi ve bunların Alman makamlarınca ilgili tedavi merkezlerinde görev almasının sağlanması,

-Yabancılar yasasındaki değişiklikler sonucu uyuşturucu bağımlısı Türk vatandaşlarının Türkiye’ye iade edilme ihtimalinin önlenmesi ve bunların Almanya’da tedavi edilmelerinin sağlanmasıdır.


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008