UYUŞTURUCU KULLANIMI İLE MÜCADELE ,TAKİP VE YÖNLENDİRME ÜST KURULU’NUN ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Başkanlığını Devlet Bakanı Işılay SAYGIN ‘ın yaptığı”Uyuşturucu Kullanımı İle Mücadele Üst Kurulu”üçüncü toplantısını 21.10.1998 tarihinde gerçekleştirdi.Milli Güvenlik Kurulunun 26.04.1996 tarih ve 393 sayılı tavsiye kararını uygulamaya koyan 15.17.1998 tarih ve 97/9700 sayılı Bakanlar Kurulu kararının görevlendirmesi üzerine faaliyete geçen ve yılda üç kez toplantı gerçekleştiren kurulun bu toplantısında önemli kararlar alındı.

Gündemi Madde Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Kanun Tasarısı Taslağı,Uyuşturucu Madde Kullanımı İle Mücadele,Takip ve Yönlendirme için Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi ile madde bağımlılığı konusunda yapacak olan Eğiticilerin Eğitimi konulu projenin görüşülmesi şeklinde oluşan toplantıda;Adalet,Milli Savunma ,İçişleri,Milli Eğitim,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının Müsteşar ya da Müsteşar Yardımcıları Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve bir Daire başkanı ,Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı adına Sekreterlik Müşaviri,Diyanet İşleri Başkanı adına Başkan Yardımcısı,TRT Kurumu Genel Müdürü , Gençlik ve Spor Genel Müdürü adına Genel Müdür Yardımcısı ,SHÇEK Genel Müdürlüğü adına bir Daire Başkanı ,Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı,Aile Araştırma Kurumu Başkanı ile Başbakanlık Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığından bir yetkili hazır bulunmuşlardır.

Toplantıda alınan kararlardan en önemlisi,uyuşturucu konusunda gerçekleştirilecek olan “Eğiticilerin Eğitimi”ile ilgili pilot projenin uygulanmasının Üst Kurulda uygulanması olmuştur.Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele Çalışmalarının en önemli aşamalarından birisi ,hedef kitle olan gençliği madde bağımlılığı konusunda bilgilendirecek ve bilinçlendirecek eğitici kadroları oluşturulmasıdır.Bu amaç doğrultusunda çalışmalara başlayan “Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele ,Takip ve Yönlendirme Alt Kurulu “Eğiticilerin Eğitimi ile ilgili programın gerçekleşmesi için çalışmalarını tamamlamış ve Üst Kurulun onayına sunmuştur.

Alt Kurul ’a danışmanlık hizmeti vermekte olan Bilimsel Danışma Komisyonu Tarafından hazırlanan pilot çalışma Milli Eğitim Bakanlığının katkıları ile 16-26 kasım 1998 tarihleri arasında Ankara’da Başkent Öğretmenevi ‘nde gerçekleşecektir.Pilot uygulamada ,Milli Eğitim Bakanlığından 23,Aile Araştırma Kurumundan 5,Gençlik ve Spor Müdürlüğünden 5 ve Ankara Valiliğinden 2 kişi olmak üzere toplam 35 formatörün eğitimi sağlanacaktır.

Kanun tasarı taslağının hazırlanmasından amaç;madde kötüye kullanımı ve bağımlılığına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler almak,kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin uyuşturucu kullanımı ile mücadelede faaliyetleri belirlemektir. Ulusal politika ve stratejiler belgesi ise hedef kitle olan gençliğin uyuşturucu madde kullanımından korunması için genel mücadele esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Ulusal politika ve stratejiler belgesi ile ;Türkiye Cumhuriyetinin tüm Bakanlık ,Kamu Kurum ve Kuruluşları ‘nın (Sivil toplum kuruluşları da dahil ),ailelerin ve her kademedeki eğitim ve öğretim kuruluşlarının uyuşturucu madde kullanımı ile mücadeleye yönelik faaliyetlerinin neler olması gerektiği planlanmıştır.

Madde bağımlılığı konusunda hazırlanan Kanun Tasarı Taslağı,Üst kurulda alınan kararlar doğrultusunda ilgili Bakanlıkların görüşüne sunulmuş olup,Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi ile ilgili çalışmalara da kanun tasarı taslağına paralel olarak devam edilmektedir.

Üst kurulun kararlarından birisi de;Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı , Jandarma Genel Komutanlığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu ‘nun “Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele ,Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu” na üyelik taleplerinin kabul edilmesine dair karar olmuştur.


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008