UYUŞTURUCU KULLANIMIYLA MÜCADELE İÇİN ULUSAL
POLİTİKA VE STRATEJİLER BELGESİ YAYINLANDI.

Devlet bakanı Işılay SAYGIN başkanlığında sürdürülen uyuşturucuyla mücadele Çalışmaları çerçevesinde “uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele takip ve yönlendirme için ulusal politika ve stratejileri belirlenerek,bir belge olarak düzenlendi.

Bakan saygın,ülkemizde henüz çok ciddi boyutlara ulaşmamış olduğu düşünülen uyuşturucu madde kullanımı sorununun özellikle son yıllarda büyük şehirlerde yaşayan gençleri doğrudan etkileme eğiliminde olduğuna dikkat çekti.Saygın “ Yasadışı uyuşturucu maddeler açısından yoğun bir transit kaçakçılık faaliyete sahne olan Türkiye’de özellikle çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik ,bilinçli ve gerçekçi önlemlere öncelikle başlanılması gerekmektedir.Kuşkusuz ülkemizde bugüne kadar bazı girişimler başlatılmış ve bazı aktiviteler gerçekleştirilmiştir.Ancak bu çalışmalar birbirinden bağımsız ve koordinasyonsuz bir şekilde yürütüldüğünden istenilen sonuç elde edilememiştir.Bu nedenle Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararı ile Bakanlar Kurulunun konuyla ilgili kararları doğrultusunda oluşturulan Mücadele Takip ve Yönlendirme Alt ve Üst Kurullarının yaptıkları çalışmalara sonucunda özellikle gençliğin uyuşturucu madde kullanımından korunması ve kurtarılması ,bu konuda önleyici tedbirlerin alınması için devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyabileceği genel mücadele esasları belirlenmiştir”dedi.

Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele,takip ve yönlendirme için ulusal politika ve stratejiler belgesinde,en önemli risk grubunu oluşturan 10-24 yaş arası gençlik üzerinde duruldu.Uyuşturucu kullanımının önlenmesi için bu yaş grubunda yer alan okullu,çalışan,okula ve işe gitmeyen gençler ile aileler ,eğiticiler,işverenler,kamu kurum ve kuruluşları için tedbirler getirildi.

Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele kanunu ile ilgili çalışmalar sürüyor

Öte yandan Bakan SAYGIN ,uyuşturucu kullanımı ile mücadele çalışmalarının daha etkili olabilmesi için,konu ile ilgili bir kanunun ivedi şekilde çıkarılmasının gerekli olduğu düşünülerek çalışmalar başlandığını kaydetti.

Söz konusu kanun taslağının uyuşturucu kullanımı ile mücadele alt kurulu bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlandığını belirten SAYGIN, “Hazırlanan bu tasarıya Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından son şekli verilmiş ve taslak ilgili kuruluşların görüşlerine sunulmuştur.Konu ile ilgili kanun taslağı kuruluşların görüşleri de alındıktan sonra kanunlaştırılmak üzere TBMM’ne sevk edilecektir”dedi.


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008