YETİŞKİN OKUR YAZAR EĞİTİMİ

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şubesi

Yeni bir çağın eşiğinde olduğumuz söylenirken,yukarıda atılan başlık çok kişinin ilgisin, çekmeyebilir.Yazılı yada sözlü her türlü mesajı elektronik ortama aktarmayı sağlayan teknoloji sayesinde evinden işini yürütebilen kadınlar olduğu gibi,evinden çıktığında gideceği yere ulaşmak için bineceği otobüsünün üzerindeki yazıyı okuyamayan kadınlarımızda vardır

Bir toplumun ilerleyebilmesi için kadının etkin bir rolü olduğu tartışılmaz bir gerçektir.Bu genel doğruya karşın,ülke nüfusumuzun yarıdan fazlasının kadın olmasına rağmen kadının Türk toplumunda etkin rol üstlendiği halen iddia edilemez.

70 Milyona ulaşan ülke nüfusu içinde,kadınların toplumsal konumunun küreselleşme,modernleşme ve gelenekselliğin bütün çelişkileriyle etkileşimi ilginç örnekler oluşturmaktadır.Örnekleri yazılı ve sözlü basından sürekli izlemekteyiz.Müslüman tek Laik Ülke olan Türkiye’de kadın kimliğinden söz etmek pek de olası değildir.

6 yaşından büyük kadın nüfusunun %28.03’ü okur yazar değildir.Bu oran Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da %48.53’e kadar yükselmektedir.

Oysa UNICEF ‘in kalkınma tanıtımı şöyledir.Gerçek kalkınma,insanların kendi yazgıları üzerinde söz sahibi olmaları,kendi önceliklerine kendilerinin karar vermeleri, becerilerini hem geliştirmelerini hem de gerçekleştirmelerini sağlayan bilgi ve araçlara kavuşmalarıdır.Bu tanımın ülkemiz içinde geçerli olabilmesi yukarıdaki veriler ışığında imkansızdır.

Eğitim bir ülke sorunu olmasına rağmen Devlet,sınırlı olanaklarıyla bunu çözümleyememiştir.189 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 4.Dünya Kadın Konferansı’nda (Eylül 1995 Pekin)2000 yılına kadar ülkemizde okuma yazma bilmeyen kadın kalmayacağı taahhüt edilmiştir.Bu bağlamda meslek sahibi üniversiteli kadınlar olarak bizlere düşen görevlerden biri de diğer Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile Yetişkin Eğitimine destek olmaktadır.Böylece beden ve ruh sağlığı yerinde nesiller yetiştirme yolunda hızla ilerleyebiliriz.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şubesi ,Çankaya Halk Eğitim Merkezi ile beraber Ankara Kavaklıdere,Hüseyin Hüsnü Tekışık ,Kırkkonaklar İlköğretim Okullarında açtığı kursları tamamlamış,sınavlar yapılmıştır.Bu kurslarda eğitim gören 24 kursiyer kadınımızdan 20 ‘sine Okur-Yazar Belgesi 3 Temmuz 1997 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Işılay SAYGIN tarafından Kırkkonaklar İlköğretim Okulu’nda yapılan bir törenle verilmiştir.


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008