Devlet Bakanı Işılay Saygın, TV’leri Programlar Konusunda Duyarlı Olmaya Çağırdı

Devlet Bakanı Işılay Saygın,tüm televizyon kanallarını haber yayınları ve programlarıyla ilgili duyarlı olmaya çağırdı.

Saygın Anayasamız tarafından teminat altına alınan Türk ailesinin yükümlülüğünün korunması ve aileye zarar veren şiddet ve müstehcenlik gibi unsurlarla mücadele etmenin Bakanlığının görev alanı içine girdiğini belirterek,şunları söyledi: ”Özellikle çocukların şiddet,korku,cinsellik içeren yayınlardan etkilendikleri ve bu nedenle binlerce çocuğun psikolojik tedavi gördüğü bilinmektedir.Oysa ki,ülkemiz tarafından onaylanan Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’nin 7. maddesinde televizyon programlarının edebe aykırı olmayacağı ve pornografi içermeyeceği ve çocukların gelişimini zedeleyebilecek türden programların seyredebilecekleri saatlerde yayınlanamayacağı açıkça belirtilmektedir.Ayrıca radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkındaki kanunun 4. maddesinde de televizyon yayınlarının toplumun milli ve manevi değerlerine genel ahlaka ve Türk aile yapısına uygun olarak yapılacağı ile çocukların ve gençlerin fiziksel ve ruhsal,ahlaki gelişimini etkileyebilecek yayınların yapılmaması esası getirilmektedir.

Anayasamızda,kanunlarımızda ve uluslararası sözleşmelerde bu kadar katı hükümler olduğu halde televizyon yayınları büyük ölçüde şiddet,müstehcenlik,korku ve çocuk istismarı içermektedir.”

Devlet Bakanı Işılay Saygın,Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun aile yapımıza ve çocuklarımıza zarar veren yayınları cezalandırarak önlemeye çalıştığını hatırlattı ve “Devlet Bakanı olarak göreve geldiğim 1996 yılından bu yana RTÜK’e çeşitli kanallardaki şiddet içerikli programlarla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alarak uyarıda bulundum.Ancak burada en önemli görev TV kuruluşlarının bizzat kendilerine düşmektedir.TV kuruluşları kendi kendilerini denetleyerek topluma faydalı yayın yapmaya gayret göstermelidirler.Sürekli halkın içinde olan ve halkın sesi olmaya özen gösteren bir kişi olarak son derece üzücü ve talihsiz olayın bir daha yaşanmaması için bütün televizyon kanallarını sorumluluğa,ilgi ve duyarlılığa davet ediyorum” dedi.


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008