TELEVİZYONLARDA ŞİDDET VE MÜSTEHCENLİĞİN ÇOCUK VE AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TARTIŞILDI

Devlet Bakanı Işılay SAYGIN ‘ın da katıldığı “Televizyondaki Şiddet ve Müstehcenliğin Çocuk ve Aile Üzerindeki Etkisi “konulu panelde televizyonların özellikle çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi ele alındı.

Geniş bir izleyici kitlesinin katıldığı panele TGRT Genel Müdürü Ali BARANSEL oturum başkanlığı yaptı.Panele RTÜK Başkanı Prof. Dr. İ. Agah ÇUBUKÇU, A.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk ve Ruh Sağlığı A.B.D. Öğretim Üyesi Ayşe Yalın ,G.Ü. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Naci BOSTANCI ,ATV Program Yapımcısı Ayşe Özgün ile Kanal D Ankara Temsilcisi Ertan Karasu konuşmacı olarak katıldı.Panele konuşmacı olarak katılan gerek akademisyenler gerekse televizyoncular programlarda ki şiddet ve müstehcenlikle ilgili mesajlardan özellikle çocukların olumsuz yönde etkilendiği kimi çocukların şiddeti ve saldırganlığı benimserken;kimilerinin de gördüklerinin de etkisi ile edilgen bir yapıya büründükleri fikrinde birleştiler.Konuya çocukların ruh sağlığı açısından yaklaşan Prof. Dr. Ayşe Yalın panelde yaptığı konuşmada televizyondaki şiddet ve müstehcenliğin yetişkinleri fazla etkilemediğini daha çok çocukları ve gençleri etkilediğini belirterek şunları söyledi:

“Çünkü çocukların bellekleri televizyonda verilen mesajları doğruluğu yada yanlışlığını ayır edecek durumda değil.Çocuklar taklitle öğrenirler.Televizyondaki kahramanların olumsuz davranışları çocukların davranışlarına da yansır.Yapılan araştırmalara göre çocuklarımız günde 4-5 saat seyretmektedirler.Bu süre boyunca ortalama 40-45 şiddet sahnesiyle karşı karşıya gelmektedirler.Ancak şiddet içerikli film ya da dizilerle saldırganı haklı olduğu ve öldürdükçe insanların gözünde yüceldiği mesajları çocukları da saldırgan bireyler haline getirmektedir.Saldırganlık toplumda sorun çözme davranışı olarak benimsenmemektedir.Bu da bireylere yönelik saldırgan davranışların artmasına yol açmaktadır.Öte yandan yapılan araştırmalara göre saldırganlık ve şiddetle yaşamış bir nesil kendinden sonra gelen nesile de bu davranış biçimlerini aktarmaktadır.”

İZMİR PANELİ

Televizyondaki Şiddet ve Müstehcenliğin Çocuk ve Aile Üzerindeki Etkisi konulu panelinin ikincisi Devlet Bakanlığı tarafından Buca Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin işbirliği ile 10 Mart 1998 tarihinde İzmir’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.İzmir Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail SİVRİ ‘nin oturum başkanlığını yaptığı panele RTÜK Başkanı Prof. Dr. Agah Çubukçu,TRT Genel Müdürü Yücel Yener,Ege TV. Genel Müdürü Erol Yaraş,Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Özkan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Benal İnceer konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar,çocukları olumsuzluklar içeren televizyon yayınlarından koruma konusunda ailelere büyük görev düştüğünü belirtirken ,1993 yılından sonra yaygınlaşan özel televizyonların programlardaki şiddet ve cinsellik mesajları içeren bölümleri ayıklamalarının ya da bunlara yer vermemelerinin yerinde olacağı saptamasında bulundular.Konuşmacıların üzerinde durduğu bir diğer nokta da şiddet ve müstehcenlik olgusunun programlarda çok geniş biçimde yer bulduğu;programların dikkatlerin yoğun bir şekilde televizyonlar üzerinde toplandığı saatlerde yayına konulduğu;etkilenen en büyük grubun ise çocuklar olduğu konuları oldu.

Panel sonunda konuşmacıların birleştiği ortak nokta ise ;bu konuda ailelere büyük görevler düştüğü idi.Konuşmacılar ailelere şu çağrıda bulundular.”Toplum olarak bu yayınlara tepkimizi hemen koyabilmeli,çocukların izlediği televizyon programlarını denetlemeli, gerektiğinde sınırlamalıyız.Her fırsatta dile getirilen ‘çocuklar geleceğimiz’ söylevimi yerine onları kötülüklerden koruyacak,öz benliklerini koruyacak ve geleceğe umutlu bakacak şekilde yetiştirmeli ve bu konuda etkin mekanizmaları geliştirmeli, toplum için yararlı bireyler haline getirmeliyiz.”


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008