AİLE ARAŞTIRMA KURUMUNUN 1997 FAALİYETLERİ

TÜRKİYE MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMASI

Hekim kontrolü dışında kullanıldığı takdirde, bağımlılık geliştirebilen,bireylerin sağlığı ve yaşamları ile toplum içinde sosyal,ekonomik ve kültürel bir tehdit oluşturan uyuşturucu maddeler,artan bir sorun haline gelmektedir. Madde kullanımına bağlı sorunların boyutları tahmin edilenin çok ötesinde olabilir.

Uyuşturucu madde kullanımında en önemli risk grubu gençliktir.Ülkemiz demografik açıdan, bu risk grubu katmanını genel nüfus içinde yüksek bir oranda bünyesinde barındırmaktadır. Gençler özendirme teşvik veya propaganda gibi girişimlere karşı oldukça hassas olabilirler.Bu yüzden uyuşturucu tacirleri için hedef grup,önemli olarak gençliktir.

Uyuşturucu bağımlılığında önemli bir etken de ailedir.Ailesel faktörler kadar , ebeveynlerin tutumları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri gibi faktörlerde bağımlılık davranışında öneme sahip olabilirler.

Kültür ,inanç sistemleri,normlar ve sosyal değerlerde uyuşturucu tanımı ve kabulü madde kullanımı üzerinde belirgin bir etkiye sahip olabilir.Sağlık açısından organizma üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğu bilimsel olarak bilinen sigara ve alkol gibi maddelerin erişkinler tarafından kullanılmasının kabul edilebilir bir davranış olarak görülmesi gençlerin bu maddeleri kullanmasının gerekçesi olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Alkol ve sigara alışkanlığı aynı zamanda uyuşturucu madde bağımlılığına yol açabilen önemli bir faktördür.

Uyuşturucu madde kullanımı bağımlılık düzeyinde problem oluşturmadan uyuşturucuya olan talebin azaltılmasına etkin bir mücadeleye,amacına uygun kamuoyu eğitimine,bağımlı bireylerle çevresinin rehabilitasyonuna yönelik stratejiler geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır.

Yukarıda sayılan gerekçeler çerçevesinde ülkemizde madde kullanımı ve bağımlılığını tüm yönleriyle ele alacak,soruna taraf bireylere ve çevresine gerçekçi ve çözümleyici bir gözle yaklaşacak ,risk altındaki bireylerin ve çevresinin bilinçlenmesi amacıyla günümüz şartlarına uygun stratejiler oluşturacak bir araştırma yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Bu araştırma;amacına ulaşmak için konuyu şu alt araştırmalardan elde edebilecek bulguların ışığında irdeleyecektir.Bu alt araştırma başlıkları Alt Kuruldan çıkacak öneri ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirecektir.

 1. Uyuşturucu Madde Kavramının Anlaşılması,(Toplumsal Algı)ve Tutumları:
 2. - Toplum uyuşturucu maddeyi tanıyor mu?
  - Bu maddelerin zararlarını yeterince biliyor mu?
  - Bağımlı bireye karşı toplumsal tutumlar nelerdir?
  - Toplumun uyuşturucuyla mücadeleye karşı yaklaşımı nasıldır?
  - Uyuşturucu konusunda kuşaklar arası yaklaşım farklılıkları nasıldır?
  - Genç evlat sahibi ebeveynlerle,diğer populasyon arasında tutum farklılıkları var mı?

 3. Bağımlı Aile ve Çevresi Araştırması;
 4. - Uyuşturucu Madde Bağımlısının etkilendiği Kişisel,Sosyo-Kültürel Ailevi ve Psişik Faktörlerin Tespiti.
  - Bağımlılık Davranışını Başlatan Etkenler.
  - Bağımlı Bireyi Olan Ailelerde ,Aile İçi ve Çevreyle Olan İlişkiler
  - Bağımlı Bireyin ,Çevre ve Toplumla İlişkileri
  -Odak Grubu Çalışmaları

  a)Bağımlı Bireye Sahip Ailelerle,
  b)Bağımlı Bireyin Arkadaş Grupları İle
  c)Bağımlı Bireylerden Oluşan Arkadaş Grupları İle
  d)Bağımlı Bireylerden Oluşan Gruplar İle
  (Bu çalışmada araştırmacı ;araştıracağı faktörleri,bizzat problem grubunun katılacağı toplantılarda gözlem ve tartışma yoluyla tespit etmeye çalışacaktır.)

 5. Risk altındaki Bireyler Ve Aileleri Çalışması;
 6. -Risk Grubunda Yer Alan Birey ve Ailelerin Tanımlanması ve Tespiti
  -Risk Grubunda Yer Alan Bireyler ve Ailelere Yönelik Eğitim Program ve Modellerinin Geliştirilmesi.
  (Bu program ve modeller gerçekçi,günümüz Şartlarına uygun ve uygulanabilir olacaktır.)

 7. Medyada Uyuşturucu Bilinci;
 8. -Medya Mensuplarının Uyuşturucuya Bakış Açıları,Tutumları ve Bilgi Düzeyleri
  -Medyada Konunun İşleniş Biçimleri ve Bunun Toplum Üzerindeki Etkileri

 9. Uyuşturucuyla Mücadele
 10. -Araştırma Neticesinde Elde Edilen Bulgular Işığında Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Politikalar oluşturulması.
  -Oluşturulan Ulusal Politikalar Doğrultusunda Uygulanabilir Bir Model Geliştirilmesi.


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008