TV'LERDE UYUŞTURUCUYA KARŞI YAYIN

Devlet Bakanı Sayın Işılay Saygın’ın Girişimleriyle Radyo ve Televizyon Kanallarının Uyuşturucu ile Mücadele Konusunda CAydırıcı Nitelikte Yayın Yapmaları Zorunlu Hale Getirdi

Uyuşturucu, uyarıcı ve benzerleri gibi bağımlılık yapan maddelerin kullanımı ve alışkanlığı toplum düzenimizi ve milletimizin sağlığı ile geleceğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri olarak göze çarpmaktadır. Bu toplumsal sorunla mücadelede başta televizyonlar olmak üzere basın yayın kuruluşlarının halkı bilgilendirici, eğitici ve bilinç- lendirici nitelikte yapacağı yayın yararlı sonuçlar doğuracağı kuşkusuzdur.

Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadeleye büyük önem veren Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Işılay SAYGIN RTÜK Başkanlığına gönderdiği 22 Nisan 1998 tarihli bir yazıda, konunun hassasiyetine dikkat çektikten sonra uyuşturucu, uyarıcı vb. maddelerin zararları konusunda televizyon kanallarının yapacağı yayınlara ilişkin düzen- lemelerin ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmadığını, dolayısıyla ilgili yönetmeliklerde değişikliği yapılması gerektiği görüşünde olduğunu belirtmiştir.

Nitekim RTÜK Başkanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişiklikleri 27 Mayıs 1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmeliklerde yapılan bu değişikliklere göre, özel radyo ve televizyonların haftalık yayın sürelerinin % 25’inden az olmamak üzere yapmak zorunda oldukları yayınların kapsamına özellikle çocuk ve gençlerin sigara, alkol, kumar ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar edinmelerini önleyici programlar da dahil edilmiştir. Diğer bir yönetmelik değişikliğinde ise uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılacak caydırıcı nitelikli yayınların haftalık yayın süresinin % 5’inden az olamayacağı hedef kitleye ulaşabilmek için 09.00 – 21.00 saatleri arasında yayınlanmasını düzenlemektedir.


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008