ÇEVRE BAKANLIĞI

  1. İnsan yaşamını tehdit eder boyutlara ulaşan çevre sorunları konusunda bilinçlenmenin küçük yaşlarda verilen eğitimle olabileceğinin önemi ve rolü dikkate alınarak çevre konusunda öngün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim çalışmaları başlatılmış,Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılmıştır.

  2. TRT ve çeşitli basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapılarak,çevre bilincini geliştirerek eğitim programları hazırlanmıştır.

  3. Çevre bilincinin oluşması,gelişmesi ve yerleşmesi amacıyla dergi,kitap,broşür gibi çeşitli dokümanlar bastırılmış,ilgili kurum,kuruluş,gerçek ve tüzel kişilere dağıtılmıştır.

  4. Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan,çevre kirliliğinin önlenmesi,çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla çok sayıda köy,belde ve belediyeye çevre faaliyetlerinde ve projelerinde destek sağlanmıştır.

  5. Çevre vakıfları illerde daha aktif ve etkin hale getirilerek yörelerindeki arıtma tesisleri,ağaçlandırma,yeşil alanların arttırılması gibi çevre projelerini geliştirmeleri sağlanmıştır.Halil beyli Köyü’ne yaptırılan arıtma tesisi Çevre Koruma Vakfı tarafından yapılan çalışmalara bir örnektir.

  6. Çevrenin korunması ve kontrolünde Sivil Toplum Örgütlerinin önemi dikkate alınarak , pek çok sivil toplum kuruluşu ile koordinasyon ve işbirliği yapılmıştır.

  7. Çevre Kanununa dayanılarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Tehlikeli Atıklar,Su Kirliliği Kontrolü v.b. Yönetmeliklerin uygulamasına hız verilmiş,denetimler sıklaştırılmıştır.

  8. Çevreyle ilgili her türlü ölçümleme,analiz ve kontrolleri yaparak Çevre Referans Laboratuarının tamamlanma çalışmalarına hız vererek,Geçici Ölçüm Araçlarının başta İzmir olmak üzere ihtiyaç olan illere gönderilmesi sağlanmıştır.


>>Çevre Bakanlığı

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008