TÜRK HUKUKÇU KADINLAR DERNEĞİ KURULUŞUNUN 30. YILINI KUTLADI

Cumhuriyetimizin 75. yılında Devlet Bakanı Işılay Saygın, 1968 Yılında kurulan ve 30. yılını kutlayan Türk Hukukçu Kadınlar Derneği'nin 10 Ekim 1998 tarihinde gerçekleştirdiği organizasyonda, mesleklerinde ilk olan kadınlara şükran plaketlerini ve 8 bilim kadınına, 'AYDINLANMANIN KADINLARI' ödüllerini verdi.

Dernek Başkanı Av.Aydeniz Alisbah Tuskan programa "Cumhuriyet'in 75.yılında ve derneğimizin 30'uncu kuruluş yıldönümünde hepimizin bayramı kutlu olsun" diyerek başladı. TUSKAN Türkiye'de eğitim,sağlık ve adalet politikalarının milli savunma politikaları gibi siyaset üstü yapılması gerektiğine değinerek aynı anlayışın kadın-erkek eşitliğinde de geçerliliğini korumasını istedi.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Işılay Saygın'ı kürsüye davet etti ve kendisine kadınlara yönelik çalışmalarından dolayı bir şükran plaketi sundu.

Devlet Bakanı Işılay Saygın yaptığı konuşmada Atatürk'ün "Bugünün gereklerinden biri kadınlarımızın her hususta yükselmesini temin etmektir"sözlerini bir kez daha hatırlattı.

Işılay SAYGIN toplantıda bütün kadınlara seslenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek Cumhuriyet'imizin 75. yılının demokrasiyi derinleştirme yılı olması gerektiğini söyledi.Bakan SAYGIN kadınların Cumhuriyetin kurulmasında erkekler kadar önemli rol aldıklarına işaret ederek şöyle dedi:

"Ülkemizde güçlü,başarılı,yenilikçi kadınlarımızın sayısı azımsanamaz.Cumhuriyetin ilk aydın meslek kadınları olan öğretmen,hukukçu bilim kadınları,sanatçıları,askerleri,valileri bugün toplumda erkeklerle eşit olarak yerlerini almışlar ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermemişlerdir.Cumhuriyet tarihi mesleklerinde ilk olan kadınların mücadelelerine sahne olmuştur.Örneğin hukuk fakültesine giren ilk kız öğrenci olan Süreyya AĞAOĞLU bu eğitimi yapabilmek için bizzat rektöre çıkmak,ısrarcı olmak ve kendisi gibi okumak isteyen üç kız bulmak durumunda kalmıştır.Bu durum kadının toplumsal hayatta yer alışının sadece bir yönünü göstermektedir. Kadınlar çeşitli nedenlerle toplumda hala hakkettiği yere kavuşamamış ve eğitim fırsatlarından erkekler kadar yararlanamamıştır.

Bakan SAYGIN Türkiye'nin bu günlere kolay gelmediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü. "Ülkemizde 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kadınlara erkeklere eşit eğitim fırsatları sağlanması ve temel eğitimin zorunlu hale gelmesine rağmen Birleşmiş Milletlerin hazırladığı "Dünya Çocuklarının Durumu 1998"başlıklı raporuna göre,günümüzde halen kadınlarımızın yüzde 28'i okuma-yazma bilmemektedir.

Bununla birlikte ülkemiz 1995 yılında gerçekleştirilen 4.Dünya Kadın Konferansında 2000 yılına kadar okur-yazarlığının %100'e çıkarılması konusunda tahhütte bulunmuştur.Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımızın ortaklaşa başlattığı "Genç Kız ve Kadınların Eğitimini Geliştirme Projesi" Temmuz 1997 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de yürütülmektedir.Proje kapsamında Eylül sonu itibariyle 300.000 kadın okur-yazar hale getirilmiştir.Görüldüğü gibi yasalarla sağlanan eşitliğe rağmen uygulamadaki sorunları gidermek için kadınlarımızın mücadelesi halen devem etmektedir.

Büyük Önder Atatürk'e göre Cumhuriyetten öncede milletimiz yenileşmeye teşebbüs etmiştir.Fakat gerçek yararlar görülmemiştir.Bunun nedeni ise "esasından,temelinden başlanmamış olmasıdır."Çünkü bir toplum,bir millet kadın ve erkek denilen iki cins insandan meydana gelir.

Amacımız Cumhuriyet'in 75.yılında daha önceki yıllarda olduğu gibi Atatürk'ün büyük bir öngörüyle güçlükler içerisinde gerçekleştirdiği toplumu esasından,temelinden değiştiren inkılaplarının anlaşılmasını sağlamak;kadın ve erkeği toplumda eşit konuma getirme ülküsünü gerçekleştirmektir.Bunun için meslaklerinde ilk olan kadınların verdikleri onurlu mücadele bugün kadınlarımız tarafından siyasal yaşama katılım,eşit eğitim ve istihdam imkanları,karar mekanizmalarına katılım gibi değişik alanlarda sürdürülmektedir. Bakan Saygın konuşmasında Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanından 9 ay önce kadın hukukunda inkılaba ihtiyaç duyulduğunu açıklayan şu anlamlı sözlerinede yer vermiştir.

"Yaşamak demek faaliyet demektir.Bir toplumun bir organı işlemez ise o toplum felç olmuştur...Bizim toplumumuz için çalışma gerekli ise bunlar aynı derecede hem erkek hemde kadınlarımızın edinmeleri lazımdır. Malumdur ki her safhada olduğu gibi sosyal hayatta dahi iş bölümü vardır.Bugünün gereklerinden biri kadınlarımızın her hususta yükselmelerini temindir."

Işılay SAYGIN,aydın kadınlarımızı Cumhuriyet'in 75.yılında özverili olmaya kadının geleceği için çalışmaya davet ederek,Bakan olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etmiştir.Kadın ve Aileden Sorumlu Bakan olarak kadınlara hizmet etmekten onur duyduğunu belirten SAYGIN tüm kadınlardan yaptığı çalışmalar için destek isteyerek konuşmasını tamamladı.

Devlet Bakanı Işılay SAYGIN'ın konuşmasını takiben yapılan dia gösterisinden sonra mesleğinde ilk olan kadınlardan Refet ANGIN (Öğretmen) , Nihal GÖKÇEAKIN (Albay) Semiha BERKSOY (Opera Sanatçısı) Prof. Dr. Neda ARMANER (Din Psikolojisi alanında İlahiyat Profesörü) Prof.Dr. Türkan RADO (Hukukçu) Prof.Dr. Aysel ÇELİKEL(Hukuk Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Gülsüm SAĞLAMER (Rektör) ve Lale AYTAMAN'A (Vali), 'Aydınlanmanın Kadınları Ödülü'nü almaya hak kazanan 8 bilim kadını 1) Prof. Dr. Olcay Neyzi 2) Prof. Dr. Gülten Kazgan 3) Prof. Dr. Nermin abadan Unat 4) Prof. Dr. Suna Kilib 5) Prof. Dr. Necla Arat 6) Prof. Dr. Nihal Uluocak 7) Prof. Dr. Ayhan Çavdar 8) Prof. Dr. Bedia Akarsu'ya Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Işılay SAYGIN tarafından sunulan şükran plaketi verilmiþtir.


 •   Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 •   Türk Dünyasına Hizmet Edenler Ödülü-1998
 •   Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Kadını
 •   Türk Kadını'nın Bugünkü Durumu
 •   Devlet Bakanı Işılay Saygın ve 12 Üniversitenin İşbirliği
 •   Devlet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı İşbirliği
 •   Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları
 •   Başlık Parası Kalkıyor
 •   Aileden Sorumlı Devlet Bakanlığım Döneminde Madde Bağımlılığı Konusunda Yapmış Olduğum Faaliyetler
 •   Uyuşturucu İLE Mücadele
 •   "Aydınlanmanın Kadınları Ödülleri"
 •   Akdeniz Anemisi
 •   Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
 •   Türk Mutfağı Yarışıyor
 •   4.Avrupe Bakanlar Kurulu Konferansı İstanbul'da Yapıldı.
 •   Kadın Erkek Eşitliği 4.Avrupa Bakanlar Konferansı
 •   Halı Üzerine Bir Söyleşi
 •   Filipinler 100. Yıl Bağımsızlık Kutlamaları

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008