DEVLET BAKANI SAYIN IŞILAY SAYGIN’IN GİRİŞİMLERİYLE RADYO VE TELEVİZYON KANALLARININ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KONUSUNDA CAYDIRICI NİTELİKTE YAYIN YAPMALARI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

         Uyuşturucu, uyarıcı ve benzerleri gibi bağımlılık yapan maddelerin kullanımı ve alışkanlığı toplum düzenimizi ve milletimizin sağlığı ile geleceğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri olarak göze çarpmaktadır. Bu toplumsal sorunla mücadelede başta televizyonlar olmak üzere basın yayın kuruluşlarının halkı bilgilendirici, eğitici ve bilinç- lendirici nitelikte yapacağı yayın yararlı sonuçlar doğuracağı kuşkusuzdur.

          Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadeleye büyük önem veren Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Işılay SAYGIN RTÜK Başkanlığına gönderdiği 22 Nisan 1998 tarihli bir yazıda, konunun hassasiyetine dikkat çektikten sonra uyuşturucu, uyarıcı vb. maddelerin zararları konusunda televizyon kanallarının yapacağı yayınlara ilişkin düzen- lemelerin ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmadığını, dolayısıyla ilgili yönetmeliklerde değişikliği yapılması gerektiği görüşünde olduğunu belirtmiştir.

          Nitekim RTÜK Başkanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişiklikleri 27 Mayıs 1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmeliklerde yapılan bu değişikliklere göre, özel radyo ve televizyonların haftalık yayın sürelerinin % 25’inden az olmamak üzere yapmak zorunda oldukları yayınların kapsamına özellikle çocuk ve gençlerin sigara, alkol, kumar ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar edinmelerini önleyici programlar da dahil edilmiştir. Diğer bir yönetmelik değişikliğinde ise uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılacak caydırıcı nitelikli yayınların haftalık yayın süresinin % 5’inden az olamayacağı hedef kitleye ulaşabilmek için 09.00 – 21.00 saatleri arasında yayınlanmasını düzenlemektedir.


 •   Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 •   Türk Dünyasına Hizmet Edenler Ödülü-1998
 •   Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Kadını
 •   Türk Kadını'nın Bugünkü Durumu
 •   Devlet Bakanı Işılay Saygın ve 12 Üniversitenin İşbirliği
 •   Devlet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı İşbirliği
 •   Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları
 •   Başlık Parası Kalkıyor
 •   Aileden Sorumlı Devlet Bakanlığım Döneminde Madde Bağımlılığı Konusunda Yapmış Olduğum Faaliyetler
 •   Uyuşturucu İLE Mücadele
 •   "Aydınlanmanın Kadınları Ödülleri"
 •   Akdeniz Anemisi
 •   Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
 •   Türk Mutfağı Yarışıyor
 •   4.Avrupe Bakanlar Kurulu Konferansı İstanbul'da Yapıldı.
 •   Kadın Erkek Eşitliği 4.Avrupa Bakanlar Konferansı
 •   Halı Üzerine Bir Söyleşi
 •   Filipinler 100. Yıl Bağımsızlık Kutlamaları

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008