BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ (CEDAW)

Devlet Bakanı Sayın Işılay SAYGIN ’ın Türkiye’nin Kadınlarına Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesine 2.ve 3. Birleştirilmiş Dönemsel Ülke Raporunu sunuş konuşmasında da belirttiği üzere ,Birleşmiş Milletler Kuruluşlarının kadının güçlenmesine yönelik çalışmaları için her zaman esin kaynağı olmuştur...

Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruluşundan itibaren kadın konusu ile yakından ilgilenmiştir.Bu güne kadar Birleşmiş Milletler tarafından dört dünya kadın konferansı düzenlenmesi bu ilginin göstergesidir.Birleşmiş Milletler Dünya Kadın Konferansının ilki 1975 yılında Meksika’da ,ikincisi 1980 yılında Kopenhang ‘da gerçekleştirilmiştir.

Tüm dünyada sesini duyurmaya başlayan kadın hareketlerinin de katkısı ile bu konferanslar sonucunda kabul edilen belgeler,İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ,

Birleşmiş Milletler ve ona bağlı ihtisas kurumlarının kabul ettiği karar ,beyan ve tavsiyeler ışığında Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi kaleme alınmış,Birleşmiş Milletler tarafından 1980 yılında imzaya açılarak ,1981 yılında da yürürlüğe girmiştir.1985 yılında Türkiye tarafından imzalanan sözleşme 19 Ocak 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Otuz maddeden oluşan sözleşme,taraf devletlerin,cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım,mahrumiyet veya kısıtlamanın ortadan kaldırılması için tüm uygun yollardan yararlanarak gecikmeksizin kadınlara karşı ayrımı ortadan kaldırıcı bir politika izlemeyi kabul etmelerini öngörmektedir.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin 18. Maddesi uyarınca;taraf devletler Sözleşmenin ülkelerinde yürürlüğe girmesini takip eden bir yıl içinde daha sonra dört yılda bir periyodik ülke raporlarını özleşme uyarınca kurulan Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesine (CEDAW) sunmak zorundadırlar.

Komite, kadınların ilerlemesi ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusunda ülkelerin sağladıkları ilerleme ve karşılaşılan engelleri içeren ülke raporlarını görüşmekte ve çeşitli sorular yönelterek ülkenin kadın hakları konusunda ülkelerin sağladıkları ilerleme ve karşılaşılan engelleri içeren ülke raporlarını görüşmekte ve çeşitli sorular yönelterek ülkenin kadın hakları konusunda ulaşmış olduğu durumu analiz etmekte ve tavsiyelerde bulunmaktadır.Ulusal raporların sunumu bir nevi sorgulama ve yargılama niteliğindedir.

Türkiye’nin ilk raporu 29 Ocak 1990 ‘da Prof. Dr. Emel DOĞRAMACI tarafından sunulmuştur.17 Ocak 1997 tarihinde New York‘ta sunulan ikinci ve üçüncü birleştirilmiş dönemsel rapor ile Prof. Dr. Sayın Yakın ERTÜRK tarafından yapılan sunuş konuşması,kurallara uygun olarak ve düzgün bir şekilde hazırlanmış olması ve açık yürekli üslubu nedeniyle,Komite tarafından takdir edilmiştir.

CEDAW Komitesi Oturum Öncesi Çalışma Grubu Türk Heyetine 16 genel başlık altında 98 soru yöneltmiştir.Sorular genel olarak Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nün işleyişi;kadınlara yönelik cinsel taciz,zorunlu bekaret kontrolü uygulamaları,aile içi şiddet;eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği;iş yaşamında kadının statüsü ve Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanununun ayrımcı maddeleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

Türk Delegasyonu tüm sorulara oldukça titizlikle hazırlanmış yanıtlar vererek bir kez daha Komitenin beğeni ve takdirini toplamıştır.

Devlet Bakanı Sayın Işılay SAYGIN ‘ın Türkiye’nin Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesine 2. ve 3. Birleştirilmiş Dönemsel Ülke Raporunu sunuş konuşmasında da belirttiği üzere ,Birleştirilmiş Milletler kuruluşlarının kadının güçlenmesine yönelik çalışmaları Türk Kadınları için her zaman esin kaynağı olmuştur.Türkiye ‘nin Sözleşmeye taraf olması ile Kadın-Erkek Eşitliği yönünde önemli bir adım atılmıştır.Bu adımı pekiştirmek ,Sözleşmenin Türkiye’de tam olarak

uygulanmasını sağlamak Türk Hükümetinin gündemindedir.Türk Hükümeti Türkiye’nin Sözleşmeye koyduğu çekincelerin kaldırılmasını bir sonraki dönemsel raporunda gururla söylemek için gayret sarf etmektedir.

Kadınlara ilişkin çalışma yapan kişi,kurum ve kuruluşların bu konuda bilgilendirilmesi ve gelecekte ki çalışmalara ışık tutabilmesini sağlamak üzere; Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi kapsamında yapılan Türkiye ‘nin dönemsel raporu sunuş konuşmasının özetinin Kadın ve Aile Dergisinde yer almasının yararlı olacağı düşünülmektedir.


 •   Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 •   Türk Dünyasına Hizmet Edenler Ödülü-1998
 •   Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Kadını
 •   Türk Kadını'nın Bugünkü Durumu
 •   Devlet Bakanı Işılay Saygın ve 12 Üniversitenin İşbirliği
 •   Devlet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı İşbirliği
 •   Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları
 •   Başlık Parası Kalkıyor
 •   Aileden Sorumlı Devlet Bakanlığım Döneminde Madde Bağımlılığı Konusunda Yapmış Olduğum Faaliyetler
 •   Uyuşturucu İLE Mücadele
 •   "Aydınlanmanın Kadınları Ödülleri"
 •   Akdeniz Anemisi
 •   Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
 •   Türk Mutfağı Yarışıyor
 •   4.Avrupe Bakanlar Kurulu Konferansı İstanbul'da Yapıldı.
 •   Kadın Erkek Eşitliği 4.Avrupa Bakanlar Konferansı
 •   Halı Üzerine Bir Söyleşi
 •   Filipinler 100. Yıl Bağımsızlık Kutlamaları

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008