KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ 4. AVRUPA BAKANLAR KONFERANSI

Habitat II 'den sonra Türkiye'de düzenlenecek en büyük uluslararası toplantı olacak olan Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu 4.Avrupa Bakanlar Konferansı ülkemizin prestiji açısından son derece önemli.

Avrupa Konseyinin önemli faaliyetlerinden biri olan Uzman Bakanlar Konferanslarından ,Kadın -Erkek Eşitliğinden Sorumlu Avrupa Bakanlar Konferansları 1986 yılından bu yana sürdürülmektedir.Kadın -Erkek Eşitliğinden Sorumlu Avrupa Bakanlar Konferanslarının ilki 4 Mart 1986 tarihinde Viyana'da ,3.Konferans ise 21-22 Ekim 1993 tarihlerinde "Toplumda Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi için Medya ve Diğer Çözümler konusunda Roma'da yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin,21-22 Ekim 1993 tarihlerinde gerçekleştirilen 3.Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu Avrupa Bakanlar Konferansına katılan dönemin Kadın ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Türkan AKYOL aracılığıyla yaptığı ,Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu 4.Avrupa Bakanlar Konferansının 1997 yılında Türkiye 'de yapılmasına ilişkin daveti kabul edilmiş ve daha sonra söz konusu konferansın 6-7 Kasım 1997 tarihleri arasında İstanbul 'da gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştır.

Konferansa ,Avrupa Konseyi ülkelerinin ulusal delegasyonlarının yanısıra çeşitli ülke ve kuruluşların katılımı beklenmektedir.Konferansın genel teması "Demokrasi ve Kadın -Erkek Eşitliği" olarak belirlenmiş ,alt temaların ise "Demokrasinin Temel Kriteri olarak Kadın -Erkek Eşitliği" ve "Demokratik Süreçte Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanmasında Erkeklerin Rolü " başlıklarının etrafında şekillenmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Habitat II 'den sonra Türkiye'de düzenlenecek en büyük uluslararası toplantı olacak olan Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu 4.Avrupa Bakanlar Konferansı ülkemizin prestiji açısından son derece önemlidir.Konferans ayrıca ,katılacak Avrupa Konseyi üye ülke bakanları ve onlara eşlik edecek heyetler arasında görüş alışverişine olanak tanıyacak ve daha da önemlisi Konferans sonucunda yayınlanacak olan İstanbul Deklarasyonu Avrupa Konseyine üye ülkelerin eşitlik politikalarına yön verecektir.

3-4 Şubat 1997 tarihleri arasında Strazbourg 'da yapılan Kadın-Erkek Eşitliği Yürütme Komitesi (CDEG) 16.Büro Toplantısı ve 26-28 Şubat tarihleri arasında yine Strazburg 'da yapılan CDEG 13.Dönem Toplantısında ,6-7 Kasım 1997 tarihleri arasında İstanbul 'da gerçekleştirilecek 4.Avrupa Bakanlar Konferansına ilişkin konular tartışılmıştır.Söz konusu toplantılara Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdür Vekili Nevin ŞENOL katılmışlardır.Konferansın hazırlık çalışmaları halen Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü tarafından Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.


 •   Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 •   Türk Dünyasına Hizmet Edenler Ödülü-1998
 •   Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Kadını
 •   Türk Kadını'nın Bugünkü Durumu
 •   Devlet Bakanı Işılay Saygın ve 12 Üniversitenin İşbirliği
 •   Devlet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı İşbirliği
 •   Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları
 •   Başlık Parası Kalkıyor
 •   Aileden Sorumlı Devlet Bakanlığım Döneminde Madde Bağımlılığı Konusunda Yapmış Olduğum Faaliyetler
 •   Uyuşturucu İLE Mücadele
 •   "Aydınlanmanın Kadınları Ödülleri"
 •   Akdeniz Anemisi
 •   Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
 •   Türk Mutfağı Yarışıyor
 •   4.Avrupe Bakanlar Kurulu Konferansı İstanbul'da Yapıldı.
 •   Kadın Erkek Eşitliği 4.Avrupa Bakanlar Konferansı
 •   Halı Üzerine Bir Söyleşi
 •   Filipinler 100. Yıl Bağımsızlık Kutlamaları

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008