Devlet Bakanı Işılay Saygın ve 12 Üniversitenin İşbirliği

Ülkemizde üniversiteler bünyesinde kurulan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin bugün sayıları giderek artmış olup, bugün sayıları 12'ye ulaşmıştır. Bu merkezler şunlardır:

-Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
-İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
-ODTÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı Yüksek Lisans Programı
-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Anadolu Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Çankaya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünde (KSSGM) üniversitelerdeki merkezler ile işbirliği geliştirmek, faaliyet ve projelerini desteklemek ve merkezlerin kendi aralarında iletişlim ve işbirliğini geliştirmeleri amacıyla 29 Haziran 1998 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.Devlet Bakanı Sayın Işılay SAYGIN'ın başkanlığında yapılan toplantıda özellikle kadın istihdamının geliştirilmesi amacıyla yürütülecek faaliyet ve projelerin neler olabileceği tartışılmış ve bu konuda örnekler sunulmuştur.

KSSGM'nin Teşkilat Yasasının halen TBMM'nin Teşkilat yasasının halen TBMM'de olması nedeniyle taşra teşkilatı oluşturulamamıştır.Genel Müdürlüğün Ankara dışında yürüttüğü faaliyetlere destek olmak üzere İstanbul,İzmir,Adana,Antalya,Van,Sivs,Trabzon,Erzurum ve Bursa Valilikleri bünyesinde “Kadının Statüsü Birimleri” kurulmuş olup, üniversitelerin kadın merkezleri ile bu birimlerin işbirliğinin önemine değinilmiştir.

Genel Müdürlüğün Ekim 1998 tarihinde gerçekleştireceği “Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazını ve Kadın Yazarlar” konulu panel ve kitap fuarı ile yıl içinde gerçekleştirilecek konferanslar için görüş ve önerileri alınmış ve yapılabilecek işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir.

Kitle iletişim araçlarının kadına yönelik politikalar ve uygulamalara etkisinin önemi vurgulanarak bu konuda yapılabilecek çalışmalar üzerinde durulmuştur.

Ayrıca ,kadının siyasal yaşamda daha etkin bir şekilde yer almasını sağlayacak tedbirler ele alınmıştır.Halen TBMM'nde bulunan Siyasi Partiler Kanun Tasarısı Hakkında incelemenin her platformda yapılaak oluşturulacak görüşler için önergeler hazırlanmasının sağlanması önerilmiş olup, Bakanlığımızla işbirliği içerisinde çalışan Gönüllü Kuruluşlar Hukuk Komisyonu konuyu incelemeye başlamıştır.


 •   Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 •   Türk Dünyasına Hizmet Edenler Ödülü-1998
 •   Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Kadını
 •   Türk Kadını'nın Bugünkü Durumu
 •   Devlet Bakanı Işılay Saygın ve 12 Üniversitenin İşbirliği
 •   Devlet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı İşbirliği
 •   Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları
 •   Başlık Parası Kalkıyor
 •   Aileden Sorumlı Devlet Bakanlığım Döneminde Madde Bağımlılığı Konusunda Yapmış Olduğum Faaliyetler
 •   Uyuşturucu İLE Mücadele
 •   "Aydınlanmanın Kadınları Ödülleri"
 •   Akdeniz Anemisi
 •   Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
 •   Türk Mutfağı Yarışıyor
 •   4.Avrupe Bakanlar Kurulu Konferansı İstanbul'da Yapıldı.
 •   Kadın Erkek Eşitliği 4.Avrupa Bakanlar Konferansı
 •   Halı Üzerine Bir Söyleşi
 •   Filipinler 100. Yıl Bağımsızlık Kutlamaları

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008