UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Ülkemizde maalesef büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Gerek uyuşturucu gerekse tiner ve bali kullananların sayısında her geçen gün artış olduğu gözlenmektedir.

Anayasamızın 58. maddesinde "Devlet gençleri alkol düşkülüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır" hükmü yer almaktadır.

Anayasımızın bu hükmü doğrutulsunda Emniyet güçlerimiz uyuşturucu satıcıları ile mücadele ederken, Sağlık Bakanlığı da uyuşturucu bağımlılarını tedavi görevini yerine getirmektedir.

Diğer taraftan Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ailelerin uyşturucunun zararları hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve bireyleri uyuşturucuya bulaşmadan önlemek görevini üslenmiş bulunmaktadır.

Bu çalışmalrı yürütürken sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerle il sıkı bir işbirliği sürdürmekteyiz. bu işbirliği kapsamında konunun önemini belirterek aileleri bilgilendirmek, bilinçlendirmek için konferans, panel, sinevizyon gösterileri gibi etkinlikleri gerçekleştirmekteyiz.

Bu çerçevede Milli Güvenlik Kurulunun 26.4.1996 tarih ve 393 sayılı kararıyla Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu oluşturulmuştur. Bakanlar Kurulu'nun 25.7.1997 tarih ve 97/9700 ayılıo kararı ile Üst kurul Başkanlığı Kadın ve Aileden Sorumlu devlet Bakanı olarak tarafıma, Alt Kurul Başkanlığı ile Başkanlığıma bağlı Aie Araştırma Kurumu Başkanına verilmiştir.

Bakanlık olarak bu konuda yürüttüğümüz faaliyetler arasında; 1- Madde Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Kanun Tasarı Taslağı, 2- Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Takip Yönlendirme için Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi, 3- Eğiticilerin Eğitim Projesi yeralmaktadır.

Bu faaliyetler kapsamında uyuşturucu madde kullanımına karşı eğitici filmler, klipler yaptırılarak radyo ve televizyonlarda yayınlatılmasına başlanmış, kitap, dergi , afiş , broşür gibi basılı eserler de dağıtılması için 80 İl Valiliklerine gönderilmiştir.

Büyük şehirlerde uyuşturucu kullanımının artışı üzerine İsatnabul'da Vali, Emniyet Müdürü ve altı ilçenin Belediye Başkanı ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda yerel yönetimlerin kendi bölgelerinde ailelerin uyuşturucu madde kullanımıyla mücadel konusunda bilgilendirilip, bilinçlendirilmelerine yönelik toplantılar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrutulsunda İstanbul Bahçeli evler ve Bakırköy Belediye Başkanları tarafından gerçekleştirilen "Uyuşturuya Karşı Devlet Aile Elele" konulu bir dizi panel aileler tarafından büyük ilgi görmüştür. Eminönü Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen uyuşturucu konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmasına katılan 1500 öğrenci arasında dereceye giren öğrenciler Eminönü Belediye Başkanlığı ve Devlet Bakanlığınca ödüllendirilmiştir.

Ayrıca, yaptığıız girişimler sonucunda RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'de bir değişiklikle gitmiştir. Radyo Televizyon Üst Kurulu;anılan yönetmelikte 5. ve 6. maddelerindeki değişiklikle özel yayın kuruluşlarına çocukların ve gençlerin sigara, alkol, kumar,uyuşturucu ve diğer köyü alışkanlılara karşı korunmaları amacıyla, haftalık yayın sürelerinin %5'inden az olmamak ve 09:00 ile 21:00 saatleri arasında yayınlanmak koşuluyla, caydırıcı özellikte yayın yapma zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelik değişikliği 27.05.1998 tarih ve 23354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede TRT ile de yapılan protokol sonucu eğitici ve uyarıcı spot filmler hazırlanmıştır.

Uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili mücadele çalışmaları yurtdışında da sürdürülmüş, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın ve Veliler Derneğinin ısrarla daveti üzerine bu ülkeye gidilerek uyşturucu ile ilgili bir dizi toplantı yapılmış, vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir.


 •   Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 •   Türk Dünyasına Hizmet Edenler Ödülü-1998
 •   Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Kadını
 •   Türk Kadını'nın Bugünkü Durumu
 •   Devlet Bakanı Işılay Saygın ve 12 Üniversitenin İşbirliği
 •   Devlet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı İşbirliği
 •   Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları
 •   Başlık Parası Kalkıyor
 •   Aileden Sorumlı Devlet Bakanlığım Döneminde Madde Bağımlılığı Konusunda Yapmış Olduğum Faaliyetler
 •   Uyuşturucu İLE Mücadele
 •   "Aydınlanmanın Kadınları Ödülleri"
 •   Akdeniz Anemisi
 •   Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
 •   Türk Mutfağı Yarışıyor
 •   4.Avrupe Bakanlar Kurulu Konferansı İstanbul'da Yapıldı.
 •   Kadın Erkek Eşitliği 4.Avrupa Bakanlar Konferansı
 •   Halı Üzerine Bir Söyleşi
 •   Filipinler 100. Yıl Bağımsızlık Kutlamaları

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008