ÇALIŞMAYAN EVLİ KADINLARIN EVDEKİ EMEĞİNİN SİGORTALANMASINA DAİR KANUN TASARISI

Toplumumuzda genellikle kadınlarımız evlendikten sonra çocukların büyütülmesi ve ev işleri gibi çok önemli işleri üstlenmişlerdir. Bu sayede kocalarda kendi işlerini yaparlarken çocuklarla ve evle ilgili problemlerin ev kadını olan eşleri tarafından çözümlendiğini bilmenin huzuru içinde işlerinde daha başarılı olabilmekte ve işlerine daha fazla zaman ayırabilmektedirler.

Evlenmeden önce tahsil yapan kadınların evlendikten sonra çocuk büyütmek ve ev işlerini yapmak için herhangi bir işte çalışamadıkları bilinmektedir.

çalışan , hatta kariyer sahibi olan bir çok kadının da evlendikten sonra kocalarının istekleri doğrultusunda çalışma hayatına son verdiği bir gerçektir.

Ayrıca , boşanma , ölüm gibi nedenlerle evlilik birliği sona eren kadınlar kocalarının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaması veya emekli aylığına hak kazanamadan ölümü halinde maddi ve manevi açıdan çocukları ile birlikte büyük bir yıkıma uğramaktadırlar.

Evlilik birliği süresincekadınların emeklerinin karşılığını almaları ancak, sosyal güvencelerinin sağlanmasıyla mümkündür. Bu güvenceye sahip olduğunu düşünen kadın psikolojık açıdan daha sağlıklı olacaktır.Dolayısıyla eşi ve çocukları ile olan ilişkileri olumlu yönde etkilenecek ve evlilik birliği çok daha sağlam temellere oturacaktır.

Anayasanın 41. maddesinde, ailenin Türk toplumunun temeli olduğu hususu belirtilmiş ve Devletin , ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alması hükmü getirilmiştir.

Anayasanın 60. maddesi, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve Devletin, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alması hükmünü taşımaktadır.Anayasanın bu hükümleri de nazara alınarak evli kadınların bağ - kur sigortalısı olmalarını sağlamak üzere tasarı hazırlanmıştır.

TASARIDA

1 - Ev kadınlarının evlenme tarihinden itibaren bir ay sonra kendiliğinden sigortalı olmaları esası öngörülmektedir.

2 - Koca bakımından evlendikten sonra kadını sigortalı yaptırmak zorunluluğu getirilmektedir.

3 - Giriş kesenekleri , sigorta primleri ve 6. basamağa kadar yükseltme zorunlu olduğu için bu basamağa kadar yükseltme primlerini kocanın ödemek zorunda olması hükmü öngörülmektedir .

4 - Nufus memurluklarının 6 ayda bir yaptıkları evlenme işlemleri ileilgili bilgileri Bağ- kur il müdürlüklerine göndermeleri zorunluluğu getirilmektedir.

5 - Mahalle ve köy muhtarlıklarına bu maddenin uygulanması bakımından yükümlülükler getirilmektedir.

6 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını bitirmiş olan evli kadınlar bakımından istekleri halinde geriye doğru 10 yıllık borçlanma hakkı tanınmaktadır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008