TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.    01.05.2001

         Gereğini arz ederiz.

          Saygılarımızla

Cemal TERCAN         Işılay SAYGIN

İzmir Milletvekili         İzmir Milletvekili

KANUN GEREKÇESİ

Bilindiği gibi çevre temizlik vergisi ayrı bir beyanname ile tahsil edilmektedir. Tahsilat halinde mükellef olan vatandaşlar tahsilat memurlarının yeterli sayıda olmayışları ve makam yetersizliği nedeniyle mükellefiyetlerini yerine getirmek için adeta cefa çekmeye itilmekte ödeme mahallerinde uzun kuyruklar oluşturmakta ve saatlerce beklemektedirler.Ayrıca mükellefler son derece karışık ve uzun beyanname hazırlama külfetiyle karşı karşıya bırakılmaktadırlar.

Bütün bu durumlar karşısında belediyeler, mevcut vergi daireleri içinden çıkılmaz sıkıntılara duçar olmaktadırlar.Ayrıca Kamu kurumu niteliğinde olup 507 sayılı yasaya göre kurulu meslek kuruluşları işlevleri nedeniyle ülke ekonomisine ve istihdamına büyük katkılarda bulundukları gibi eğitilmiş insan gücü yetişmesine kendi imkanlarıyla büyük destek vermektedirler.işte bu denli öneme haiz kuruluşlarımızın hizmet binalarıyla eğitim tesislerinin, bu verginin kapsamı dışında tutulmasının son derece uygun olacağı düşünülmüş olup, çevre vergisiyle emlak vergisinin beraberce ve bir beyanname ile tahsili hem idarelere hem de mükelleflere kolaylık sağlayacağı bir vakiya dır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008