TBMM 'de İzmir Milletvekilliği Dönemlerinde
Hazırlamış Olduğum Kanun Teklifleri

 •  KANUN-1
  Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-2
  Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
 •  KANUN-3
  4071 Sayılı 3 Mart 1340(1924) Tarihli ve 431 Sayılı Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (Kanunlaştı)
 •  KANUN-4
  Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi (Kanunlaştı)
 •  KANUN-5
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu,
  506 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
 •  KANUN-6
  Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-7
  Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
 •  KANUN-8
  2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1 (Kanunlaştı)
 •  KANUN-9
  İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-10
  Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-11
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-12
  Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-13
  Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
 •  KANUN-14
  1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Kanunlaştı)
 •  KANUN-15
  Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
 •  KANUN-16
  403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
 •  KANUN-17
  Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-18
  Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-19
  Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamade Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
 •  KANUN-20
  Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değşiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-21
  Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-22
  Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-23
  Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
 •  KANUN-24
  İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Teklifi (Kanunlaştı)
 •  KANUN-25
  Belediye Gelirleri Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
 •  KANUN-26
  Çalışmayan Evli Kadınların Evdeki Emeğinin Sigortalanmasına Dair Kanun Tasarısı
 •  KANUN-27
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-28
  Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
 •  KANUN-30
  Dönem :19 Yasama Yılı :3 T.B.M.M.
 •  KANUN-33
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
 •  KANUN-34
  Belediye Gelirleri Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
 •  KANUN-35
  Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı İle İlgili Not
 •  KANUN-36
  Mahalli İdareler Reformu Kanun Tasarısı Hakkında
 •  KANUN-37
  Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Birinci Bölüm
 •  KANUN-38
  Hemşirelik Yasa Tasarısı
 •  KANUN-39
  64 İlçe Kurulması Hakkında
 •  KANUN-40
  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008