Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün Kurulması

Türkiye kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesini 1985 yılında imzalayarak taraf olmuş 1986 yılında ise bu sözleşme yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan 1985 yılında yapılan 3.Dünya Kadın Konferansı kararları arasında kadın konusunda ülke düzeyinde politikalar oluşturmaktır.Bu doğrultuda,1990 yılında Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kurulmuştur.Genel müdürlük Başbakanlığa bağlı olup,faaliyetleri Devlet Bakanlığı eliyle yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğün kuruluş amaçları;Türk kadınının eğitim seviyesini yükseltmek,tarım sanayi ve hizmetler kesiminde ekonomik hayata katılımını arttırmak,sağlık,sosyal ve hukuki güvenliğini sağlamak,kadının statüsünü genel olarak geliştirmek üzere eşitlik içinde ssyal,ekonomik kültürel ve siyasi alanlarda hak ettiği statüsüyü kazandırmaktır.

Genel müdürlük kurulduktan sonrakadın sorunlarının parlementoya ve hükümet programlarına girmesine katkı sağlamış, bu dmnemde kadın-erkek eşitsizliği önlemek için birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Yasaların gözden geçirilerek günümüz kadınının ihtiyaçları doğrultusund düzeltilmesindeki rolünün yanında, ülkede kadına yönelik hizmetler yürüten bütün kamu kurum vekuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği Genel Müdürlüğünün temel çalışma esası olmaktadır.

21. yüzyıla girerken çağdaş, genç ve eğitimli nüfusu ile büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye laik ve demokratik yönetime olan inancı ile geleveğe güvenle bakan bir ülkedir. kadın haklarının korunması bu temel kavramlarla içiçedir ve Aydın Türk Kadını bunun bilinci ile bu haklaara sonuna kadar sahip çıkacaktır.


 •  Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün Kurulması
 •  Eğitim Komisyonu
 •  Hukuk Komisyonu
 •  İstihdam Komisyonu
 •  Sağlık Komisyonu
 •  KASAKOM Komisyonu Cumhurbaşkanını Ziyaret Etti
 •  Türkiyenin İlk Kadın Hastanesi
 •  Devlet Bakanlığım Döneminde Yaptığım Yasal ve İdari Çalışmalar
 •  TAÇSAV Ödülü
 •  Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 •  4. ULUSAL KADIN ÇALIŞMALARI İZMİRDE GERÇEKLEŞTİ
 •  “AKDENİZ GERÇEĞİNDE KADIN” KONULU TOPLANTI
 •   “1.ULUSAL EVDE BAKIM KONGRESİ”
 •   Ev İçi Üretimden Uluslar Arası Fuarlara
 •   Çin Halk Cumhuriyetinden Gelen Kadınlar
 •   Van ve Hakkari'de 10 Bin Kadına İstihdam İmkanı Sağlandı
 •   "21. Yüzyılda Kadın" Konulu Uluslararası Toplantı
 •   KADIN 2000
 •   Resmi Nikah Neden Gereklidir?
 •   Cezaevinde Toplu Nikah Töreni
 •   Akraba Evliliği Paneli Erzurumda Yapıldı.
 •   Atatürk ve Kadın
 •   Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazarlar

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008