“1.ULUSAL EVDE BAKIM KONGRESİ” İSTANBUL’DA YAPILDI

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ve Tıp Fakültesi tarafından “Cumhuriyetin 75. Yılında Toplumumuzun Sağlığı İçin Elele “kampanyası kapsamında organize edilen ”1.Ulusal Evde Bakım Kongresi “ 24-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını yapan Devlet Bakanı Işılay SAYGIN bilim ve teknolojide elde edilen gelişmeler sonucu beklenen yaşam sürecinin uzamasına paralel olarak yaşlı nüfusun arttığını ve kronik hastalıkların görülme sıklığında artış kaydedildiğini söyledi.

Bakan Saygın hastalıklı,yaşlı,fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları bakım sorununa dikkat çektiği konuşmasında Türk Ailesinin geleneksel ve insancıl yapısı nedeniyle hastasına ,özürlüsüne,yaşlısına kendisinin bakmak istediğini, ancak günümüzde kadının çalışma yaşamına girmesi nedeniyle ailelerin daha fazla sorun yaşadığını vurguladı

Işılay SAYGIN ailede kadının yükünü önemli ölçüde artıran bu hizmetlerin sosyal kurumlar tarafından yürütülmesinin hem ihtiyacın daha sağlıklı bir şekilde giderilmesi hem de kadının aile içindeki yükünün hafifletilmesinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Ülkemizde resmi,özel ya da gönüllü kuruluşlar eliyle verilen bu hizmetlere olan talebin yoğun olması ve sayısal yetersizlikler nedeniyle ihtiyaca cevap verilememesine bağlı olarak toplum,devlet ve bakıma muhtaç kimseler ile ailelerin maddi ve manevi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını,hatta bu durumun zaman zaman kadını çalışma yaşamından alıkoyan önemli bir neden olduğunu da konuşmada dile getiren Devlet Bakanı SAYGIN;kurum bakımının yetersiz kaldığı bu koşullarda,0-6 yaş grubu çocukların,her yaş grubundaki zihinsel ve bedensel özürlülerin bakımı ve eğitimi ile,yaşlıların bakımı ve ailelerine yardımcı olunması konusunda alternatif bir hizmet modeli olan “Evde Bakım Hizmeti “modelinin bu Kongrede ayrıntılı olarak ele alınmasından çok memnun olduğunu ifade etti.

Işılay SAYGIN bu modelde hizmetin ihtiyaç gruplarına kişileri sosyal çevrelerinde ayırmadan verilmesinin önemli olduğunu ve bütün bunların göz önüne alınarak evde bakım sisteminin kurumsallaştırılmasının ve geniş bir organizasyon kurulmasının gerekliliğini vurgulayarak , bakıma muhtaç kimse ve ailelerine daha çok destek olunması, ailelerin eğitilmesi ve sosyal güvencelerin artırılmasının gerektiğini belirtti.


 •  Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün Kurulması
 •  Eğitim Komisyonu
 •  Hukuk Komisyonu
 •  İstihdam Komisyonu
 •  Sağlık Komisyonu
 •  KASAKOM Komisyonu Cumhurbaşkanını Ziyaret Etti
 •  Türkiyenin İlk Kadın Hastanesi
 •  Devlet Bakanlığım Döneminde Yaptığım Yasal ve İdari Çalışmalar
 •  TAÇSAV Ödülü
 •  Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 •  4. ULUSAL KADIN ÇALIŞMALARI İZMİRDE GERÇEKLEŞTİ
 •  “AKDENİZ GERÇEĞİNDE KADIN” KONULU TOPLANTI
 •   “1.ULUSAL EVDE BAKIM KONGRESİ”
 •   Ev İçi Üretimden Uluslar Arası Fuarlara
 •   Çin Halk Cumhuriyetinden Gelen Kadınlar
 •   Van ve Hakkari'de 10 Bin Kadına İstihdam İmkanı Sağlandı
 •   "21. Yüzyılda Kadın" Konulu Uluslararası Toplantı
 •   KADIN 2000
 •   Resmi Nikah Neden Gereklidir?
 •   Cezaevinde Toplu Nikah Töreni
 •   Akraba Evliliği Paneli Erzurumda Yapıldı.
 •   Atatürk ve Kadın
 •   Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazarlar

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008