DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN “21.YÜZYILDA KADIN
“KONULU ULUSLAR ARASI TOPLANTIDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ.


DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN ,Bulgaristan Devlet Başkanının eşi Antonino Stoyanov öncülüğünde 11-12 Ekim 1998 tarihinde Sofya ‘da gerçekleştirilen “21.Yüzyılda Kadın :Sürdürülebilir Kalkınmanın Sınırlarının Aşılması”konulu konferansta Türkiye’yi temsil etti.Konferansta Bulgaristan ,Arnavutluk,Makedonya,Romanya,Slovenya ve Yunanistan’ın Başbakan eşlerini yanı sıra ülkelerin üst düzey yetkilileri medya ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını Bulgaristan Devlet Başkanı Peter Stoyanov tarafından yapılan Konferansın ilk oturumunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanının eşi Hillary Clınton söz aldı.

Devlet Bakanı Işılay Saygın konferansın sivil toplum çalışma grubunda yaptığı konuşmada kadınların 21.y.y.’a eşit haklarla girebilmeleri için çalışmaların devam ettiğini , siyasal yaşama daha fazla kadının katılmasını desteklemek amacıyla kampanya başlatıldığını söyledi.Bakan Saygın konuşmasına şöyle devam etti:

“Son dönemlerde 3.Sektör olarak adlandırılan sivil toplum örgütlerinin politika ve siyaset felsefesi alanlarında üzerinde en çok durulan kavramlardan biri haline geldiği hepimizin bildiği bir gerçektir.Bir sivil toplum oluşumu olarak kadın hareketi de kadınların siyasi ve sosyal eşitlik öncelikli olmak üzere her alanda karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşturulması konusunda gösterdiği performans ile ülkemizde demokrasinin gelişmesine küçümsenmeyecek katkılar sağlamıştır.

1995 yılında Pekin’de yapılan 4.Dünya Kadın Konferansında ülkemiz bazı taahhütlerde bulunmuştur.Bakanlık olarak bu taahhütlerin süratle yerine getirilebilmesi amacıyla eğitim,sağlık,istihdam ve hukuk alanlarında 4 komisyon oluşturulmuştur.Bu komisyonlar çalışmalarına devam etmektedirler.Kadınlarımızın statülerini yükseltmek ve karar mekanizmalarına daha çok sayıda kadının girmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.Yarının dünyasının bugüne oranla daha fazla kadınların dünyası olacağı,çalışma yaşamı ve toplumsal yaşamdaki ağırlıkların hızla artacağı inkar edilemez.Ekonomik kalkınmanın sağlıklı ve süratli gerçekleşmesi hususunda kadınlara önemli roller yüklenmektedir.

Işılay Saygın konuşmasında Kosova’da devam etmekte olan dramatik savaştan bahsederek,en büyük mağduriyete uğrayan ve en çok acı çekenlerin yine kadınlar ve çocukların olduğunu vurgulayarak bütün dünyayı kadınlara destek olmaya çağırdı.

Başbakan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz konferansta yaptığı konuşmada ; Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Türk Kadınının yaşam,siyaset,fikir,sanat,edebiyat gibi konularda ülkesi ve dünyayla özelliklede kendisiyle ilgili yeni ve modern bir bakış açışı kazandığını ifade etmiştir.Yılmaz’ın Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930’lu yıllarda pek çok ülkeden önce Türk kadınına siyasal ve sosyal haklarını vererek modern yaşamın temellerini attığını anlattığı konuşması konferansa katılanlar tarafından ayakta alkışlanmıştır.

Konferansta çevreyle ilgili çalışma grubuna katılan Çevre Bakanı ayın İmren Aykut da 21 y.y.’da kadın :Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Sınırların Kaldırılması,Kadın ve Çevre konularında bir tebliğ sunmuştur.Aykut sözlerine,dünyada bir küreselleşme süreci yaşandığını ve 21.y.y. ‘ın kadınlara çok önemli misyonlar yüklemiş olduğunu ifade ederek başlamıştır.Aykut,gelişmişliğin statüsü ile yakından ilgili olduğunu belirtmiştir. Her alanda olduğu gibi çevre bilincinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında ve topluma yerleştirilmesinde yine en büyük görevin kadınlara düştüğünü belirmiştir.Çevre konusunun sınır tanımadığını bunun için ülkelerin ortak hareket etmeleri gerektiğini belirterek,Karadeniz örneğine dikkat çekmiş ve çevre sorununun bölge ülkeleri ortak sorunu olduğunu belirterek bu konuda işbirliği çağrısında bulunmuştur.

SONUÇ BİLDİRGESİ


Konferans sonunda çıkmış olan sonuç bildirgesinin öncelikli önerileri şunlardır. *Uluslar arası işbirliği yoluyla,hükümetler,iş dünyası ve sivil toplum demokratik yapının güçlenmesine katkıda bulunabilirler. *Güneydoğu Avrupa Ülkeleri arasındaki farklı,kültürel,etnik ve tarihi özellikler temel alınarak,bölgenin demokratik yapıya entegrasyonu sağlanmalıdır. *Yalnızca demokratik toplumun oluşturulması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması anlamında değil aynı zamanda gerçek bir barış ve güvenlik ortamının yerleştirilmesi anlamında da Güneydoğu Avrupa Bölgesinde de çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. * Yaşadığımız sorunların çözümü bölgedeki toplumların tüm kesimlerinin kayda değer çabalarıyla mümkün olacaktır.

Güneydoğu Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu sorunların çözümü için gerçekleştirilecek ekonomik ,sosyal ve çevre politikalarının yürütülmesinden kadınlara büyük görevler düştüğü inancındayız.

Son zamanlarda,bölgemizde siyasal hırsların ve güç çatışmalarının kurbanı haline gelmiş olan barış,güvenlik ve refah düzeyi sorunlarına çözüm bulmak ve Kosova’da tırmanmakta olan anlamsız tansiyonun önlenebilmesine yönelik gerekli tedbirler alınmasını talep ediyoruz.

176katılımcının fikir birliğine vardığı konular,konu başlıkları altında şu şekilde yer almaktadır.

Demokratik Yapının Güçlendirilmesi

Kadınların siyasal yaşama üst düzeyde katılımının gerçekleştirilmesi; Demokratik yapının güçlendirilmesi için bölge ülkelerindeki sivil toplum örgütleri arasında toplantılar düzenlemek ;

Uluslar arası Güvenlik ve Bölgesel Boyutu

Güneydoğu Avrupa kadınları için dış politika oluşturmak ve gerek ulusal gerekse yerel düzeyde bilgi ağının geliştirilmesi;

Anlaşmazlıklara barışçı bir çözüm stratejisi getirebilmek amacıyla bölge ülkeleri arasında genç insanlara yönelik bir değişim programı yürütmek;

Bölgesel barış unsurunun,ekonomik kalkınma ve çevrenin korunması kapsamında Ve hatta sürdürülebilir kalkınma kapsamı içinde değerlendirilmesi;

Ekonomik kalkınma

Gelir getirici destek projeleri ; Kadın girişimciler arasında aracılık Kadın ekonomistler ağının kurulması

Sivil toplum
Gençlerin eğitimi konusunda bölgesel ve ikili işbirliklerinin sağlanması;
Kadın haklarının insan hakları programında değerlendirilmesi;
Savaş kurbanlarının desteklenmesi ;

Suç ve Yozlaşma

Avrupa ve okyanus aşımı ortaklıklar kapsamında bölgesel bilgi ağı ve işbirliği sağlanarak bilgi ve tecrübe alışverişinin mümkün kılınması;

Yozlaşmayla mücadele amacıyla sivil toplum tarafından mekanizmalar geliştirmek ;

Bağımsız Medya

Kadınların bakış açılarının ve çalışmalarının medyada baskı altında tutulmasını önlemek amacıyla toplumca gerekli protestoların gerçekleştirilmesi;

Çevre

Karadeniz Bölgesi ve çevresinin sorunlarıyla ilgili toplantılar düzenlemek;
Uluslararası Çevre Sözleşmesi’nin imzalanması ve onaylanması amacıyla toplumsal desteğin sağlanması;
Çevre eğitimi konusunda,tecrübe,bilgi ve beceri alışverişinin sağlanması;
Avrupa Birliği çevre direktiflerinin uygulanması ;

Sosyal Güvenlik Ağı ve Kamu SağlığıSosyal güvenlik ağı ve kamu sağlığı alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri arasında bölgesel işbirliği merkezi oluşturmak;

Bölgede benzer sorunlar yaşayan ülkeler arasında işbirliği ve yasal politikaların,sorunların çözümüne yönelik olarak biçimlendirilmesi;
Elektronik iletişim ağının kurulması;

Kültür ve Eğitim

Eğitim sistemlerinin küresel çevreye uyumunun sağlanması;
Gerek çocuklara gerekse yetişkinlere yönelik eğitim ağının bölge çapında geliştirilmesi ;
Verilecek eğitimin,ekonominin ihtiyaçlarıyla bağdaşmasının sağlanması;
Eğitim sistemine azınlıkların dahil edilmesi;

Güneydoğu Avrupa girişimi adı altında bir bölgesel program geliştirerek başta kadınlar olmak üzere bölge ülkelerin yetkilileri arasında işbirliği ve karşılıklı seyahatler gerçekleştirebilmek için hibe sisteminin oluşturulması.Söz konusu program,ABD ve Avrupa ülkeleri hükümetleri,Avrupa Konseyi,diğer çok taraflı kuruluşlar ve özel vakıflar tarafından finanse edilmelidir.

Faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir.Tüm girişimlerin ve eylem planlarının,Avrupa ve okyanus aşırı iş birlikler kapsamında uygulanması gerekmektedir.


 •  Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün Kurulması
 •  Eğitim Komisyonu
 •  Hukuk Komisyonu
 •  İstihdam Komisyonu
 •  Sağlık Komisyonu
 •  KASAKOM Komisyonu Cumhurbaşkanını Ziyaret Etti
 •  Türkiyenin İlk Kadın Hastanesi
 •  Devlet Bakanlığım Döneminde Yaptığım Yasal ve İdari Çalışmalar
 •  TAÇSAV Ödülü
 •  Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 •  4. ULUSAL KADIN ÇALIŞMALARI İZMİRDE GERÇEKLEŞTİ
 •  “AKDENİZ GERÇEĞİNDE KADIN” KONULU TOPLANTI
 •   “1.ULUSAL EVDE BAKIM KONGRESİ”
 •   Ev İçi Üretimden Uluslar Arası Fuarlara
 •   Çin Halk Cumhuriyetinden Gelen Kadınlar
 •   Van ve Hakkari'de 10 Bin Kadına İstihdam İmkanı Sağlandı
 •   "21. Yüzyılda Kadın" Konulu Uluslararası Toplantı
 •   KADIN 2000
 •   Resmi Nikah Neden Gereklidir?
 •   Cezaevinde Toplu Nikah Töreni
 •   Akraba Evliliği Paneli Erzurumda Yapıldı.
 •   Atatürk ve Kadın
 •   Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazarlar

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008