AKRABA EVLİLİĞİ PANELİ ERZURUM'DA YAPILDI

AKRABA EVLİLİĞİ GELECEK KUŞAKLARI TEHDİT EDİYOR

AKRABA EVLİLİKLERİNDE BAKAN DENETİMİ

Bakan SAYGIN, akraba evliliklerinin önlenmesi için harekete geçti.

Devlet Bakanı Işılay SAYGIN, akraba evliliklerinden kaynaklanan rahatsızlıkların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi ve toplumumuzun bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık olarak çalışma başlattıklarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir yazı gönderen Bakan SAYGIN, Başkanlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı Hüsamettin ÖZKANnezdinde çalışma hakkında bilgi verdi.

Bakan SAYGIN, kamuoyunun konu hakkında bilgilendirilmesini temin amacıyla Başkanlık tarafından çıkarı- lacak yayınlarda ve kitlelere en kolay ulaşılan mekanlardan birisi olan camilerde okutulacak hutbe ve vaazlarda konuyla ilgili olarak Aile Araitırma Kurumu tarafından hazırlanan bilimsel rapordan yararlanılmasını istedi.

Anayasamızın 41. maddesinde ''Aile toplumun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlanmasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar'' dendiğine dikkat çeken Bakan SAYGIN, bakanlığa bağlı Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın bu maddesi gereği kurulduğuna dikkat çekerek; toplumsal ve geleneksel değerlerimizin de bunda büyük etkisi olduğunu söyledi. Evlilik müessesesinin özel bir yeri ve önemi bulunan toplumumuzda akraba evliliklerine oldukça sık rastlandığını hatırlatan Bakan SAYGIN, problemin yoğun bir şekilde yaşandığı Erzurum ilinde konuyla ilgili bir panel gerçekleştirildiğini ifade etti.

AKRABA EVLİLİĞİ PANELİ ERZURUM'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Devlet Bakanı Işılay SAYGIN, Erzurum'da gerçekleştirilen ''Akraba Evliliği'' konulu panele katıldı. Problemin her boyutuyla ele alındığı panele Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ergül TUNÇBİLEK, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ayşe Yalın ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Öztaş konuşmacı olarak katıldı.

Panelde akraba evliliği konusu, akraba evliliğinden kaynaklanan sorunlar ve olayın genetik ve bölgesel boyutu konunun uzmanı panelistlerce dile getirildi. Panele katılan uzmanların akraba evliliğinin yarattığı sorunlarla ilgili görüş ve değerlendirmeleri ile akraba evliliği konusunda yapılmış araştırmaların verileri bir rapor haline getirildi.

BAKAN SAYGIN ERZURUM İLİNDE ÇEŞİTLİ AÇILIŞLARA DA KATILDI


 •  Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün Kurulması
 •  Eğitim Komisyonu
 •  Hukuk Komisyonu
 •  İstihdam Komisyonu
 •  Sağlık Komisyonu
 •  KASAKOM Komisyonu Cumhurbaşkanını Ziyaret Etti
 •  Türkiyenin İlk Kadın Hastanesi
 •  Devlet Bakanlığım Döneminde Yaptığım Yasal ve İdari Çalışmalar
 •  TAÇSAV Ödülü
 •  Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 •  4. ULUSAL KADIN ÇALIŞMALARI İZMİRDE GERÇEKLEŞTİ
 •  “AKDENİZ GERÇEĞİNDE KADIN” KONULU TOPLANTI
 •   “1.ULUSAL EVDE BAKIM KONGRESİ”
 •   Ev İçi Üretimden Uluslar Arası Fuarlara
 •   Çin Halk Cumhuriyetinden Gelen Kadınlar
 •   Van ve Hakkari'de 10 Bin Kadına İstihdam İmkanı Sağlandı
 •   "21. Yüzyılda Kadın" Konulu Uluslararası Toplantı
 •   KADIN 2000
 •   Resmi Nikah Neden Gereklidir?
 •   Cezaevinde Toplu Nikah Töreni
 •   Akraba Evliliği Paneli Erzurumda Yapıldı.
 •   Atatürk ve Kadın
 •   Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazarlar

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008