Devlet Bakanlığım döneminde bana bağlı kurum olarak çalışan KADININ STATÜSÜ ve SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI'ndaki çalışmalarımı 120 sivil toplum örgütünün temsilcisi, Üniversiteler ve Kamu Kuruluslari ile işbirliği içerisinde çalışmayı hedefledim. Bu çalışmalarımızda Eğitim, Sağlık, Hukuk ve İstihdam olmak üzere 4 komisyon oluşturduk. Bu komisyonlarda çalışmak isteyen sivil toplum örgüt temsilcileri çalışmak istedikleri komisyona girerek kendi aralarında sivil toplum başkanlarını seçtiler. Çalışmalarımızı birlikte gerçekleştirdik, başarımızı beraber çalışmaya borçluyuz. Hepsine candan teşekkür ederim.

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ULUSAL KADIN SAĞLIĞI KOMİSYONU

Kadın Sağlığı Koruma Derneği
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
Türkiye Aile Planlaması Derneği
Türkiye Kızılay Derneği
Türk Kadınlar Konseyi Derneği
Türkiye Yardım Sevenler Derneği
Uluslararası Sosyal Siyasal Dayanışma Vakfı
Türkiye Milli Halk Sağlığı Eğitimine Yardım Derneği
Türkiye Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
Halk Sağlığı Kurumu Derneği
Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı
Ankara Verem Savaş Derneği
Ankara Soroptomist Derneği
AIDS Savaşım Derneği
Anadolu Çağdaş eğitim Vakfı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığım sırasında  hedeflerimden biri olan kadın sağlığının iyileştirilmesi konusunda, öncelikli bölgeler olan Doğu ve Güneydoğu illerinde çalışmalar sürdürdüm.  Kadınlarımızın sağlık sorunlarına yerinde çözüm üretmek üzere çalışmaları Van ve Bitlis illerinde başlattım.Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan kadınlarımızın bu haklardan yeterince yararlanmaması , anne ve bebek ölümlerinin diğer bölgelerden ve Türkiye ortalamalarından yüksek olduğu gerçeği çalışmalarımın bu bölgelere odaklanmasının nedenidir. Bitlis’te ana çocuk sağlığı ve aile planlaması  merkezinin açılışında ülkemizin kadın sağlığı açısından henüz istenen düzeyde olmadığımız gerçeğinden hareketle öncelikle özel kişi ve kuruluşların özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yatırım yapmaya davet ettim. Her vesile ile vurguladığım sağlıklı kuşakların yetiştirilmesi için kadınların statülerinin yükseltilmesi gerektiğini tekrarlayarak ülkemiz kadınların sağlık sorunlarının acilen çözülmesinin hayati önem taşıdığını, sağlıklı bir toplum için tüm aile bireylerine büyük görevler düştüğünü belirttim ve  vatandaşlardan şu konularda özen göstermelerini istedim.

* Kız çocukların 18 yaşından önce evlendirilmemesi

* Yakın akraba evliliklerinin yapılmaması (Akraba evliliğinden doğan çocukların sakat doğmaması için)

* Aile sağlığı ve aile planlaması konusunda sağlık kuruluşlarına başvurulması

* Gebelik süresince sağlık personelinden yardım alınması ve doğumların mutlaka bir sağlık kuruluşunda yapılması

* Doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık personeli  tarafından izlenmesinin sağlanması

* Anne çocuk sağlığı açısından doğumların az ve doğumlar arasındaki sürenin en az 2 yıl olması,

* Türkiye’nin Pekin 4.Dünya Kadın konferansı ve Kahire Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda toplumun yarısını oluşturan kadınların sağlık ve diğer sorunlarına ilişkin evrensel boyutta kararlara çekincesiz imza attığımıza değinerek, tüm sektörlerin işbirliği ile kurulacak her merkezin kadın sağlığı merkezlerinin iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağını Doğu ve Güneydoğu Anadolu da başlamak üzere özellikle  ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinin açılması ve toplum eğitimi  için tüm kuruluşları seferberliğe davet ettim.

Bu davetime birçok gönüllü kuruluştan olumlu cevap aldım.  Gönüllü kuruluşlarla yaptığım toplantıda örgütlenmenin fevkalade güzel bir örneği sergilenerek kısa sürede kadının eğitimi, sağlığı, yasal haklarının korunması ve istihdamı için komisyonlar oluşturuldu.

Bu kapsamda 19 dernek ve vakıfın bir araya gelmesi ile kurulan Gönüllü Kuruluşlar Ulusal Kadın Sağlığı Komisyonu-KASAKOM ile sıkı bir işbirliği içinde Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yer alan 12 ilde uygulanmak üzere bir sağlık seferberliği projesi hazırladık.

Projenin tanıtımı 26 Aralık 1997’de dönemin Devlet Bakanı olarak öncülüğümde, Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı ve GAP’dan Sorumlu Devlet Bakanı’nın destekleri ve Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Kilis, Batman, Şırnak, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep ve Hakkari valileri , eşleri ve Sağlık Müdürlerinin ve tüm ilgili kuruluşların katılımı ile başladı.

Gönüllü Kuruluşlar Ulusal Kadın Sağlığı Komisyonu (KASAKOM)’nun Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 12 ilde yürüteceği  bu proje çalışmasının başarıya ulaşması için , her türlü desteği verdim. Proje çalışması gönüllü insan  gücünü temel alan eğitilerek eğitici durumuna getirilecek gönüllü kadınlar ve mahalli kadın liderler aracılığıyla kadınları ve genç kızları motive etmek ve kamu sağlık kuruluşlarına sevk etmeyi amaçlamıştır. Vali eşlerinin öncülüğünde tespit edilecek kadınların aylık toplantılarla izlenmesi de  planlanmıştır. Proje kapsamında il sağlık müdürlüğü erkek eğiticileri tarafından eğitilerek erkeklerin kadın sağlığı konusunda sorumluluk almaları sağlanmıştır.

Halen KASAKOM tarafından çalışmaları başarı ile sürdürülen sağlık seferberliğini başlatmamın ve bu illerde yürütülen  çalışmaları bizzat katılarak yerinde izlememin nedeni tüm kadınlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerini alma hakkına sahip olduklarına olan inancımdır.

BİTLİS, DİYARBAKIR VE MARDİN'DE KASAKOM PROJE MERKEZİNİN AÇILIŞI  YAPILDI...

Mardin deki proje binası törenle hizmete girdi 17 sivil toplum örügütünün oluşturduğu KASAKOM 'un  kadın sağlığı ve kadının statüsünün geliştirilmesi amacıyla hazırladığı proje Türkiye aile planlaması derneği tarafından yürütülmektedir.   Alman Teknik İşbirliği tarafından finanse edilen proje kapsamında kadından kadına bilgilendirme ve yönlendirme şeklinde 2 uzmanın gözetiminde yapılan saha çalışmalarının amacı, kadınların ildeki sağlık hizmetlerinden yararlanma oranın artırma ve kadınların hizmet talep eder hale getirmektir. Saha çlışmalaırnda  10 toplum gönülllüsü kadın ile 5000 üzernde kadına birebir ulaşılmıştır.Toplum gönüllülerinden danışmanlık alaln kadınlar, üreme sağlığı ve ale planlaması uygulamalar için sağlık ocaklarına sevkedilmektedir. Kadınlara yönelik hukuki danışmanlık konnusunda Mardin Barosu ailevi sorunlar içinde sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından destek verilmiş,

Ayrıca eğitilen 2 erkek toplum gönülüsü ile kahvelerde ve iş yerlerindeki erkekler aile sağlığı ve aile planlaması konusunda bilgilendirilmiştir..Projenin başlangıcında yapılan durum saptaması araştırmasında ulaşılan 5000 bin kadından %60.33'ü sosyal güvenceden yoksun olduğu, %50sinin ise okur-yazar olmadığı  tespit edilmiştir. Proje mekezinde açılan okuma yazma kurslarına , el sanatları ve giyim kurslarına yüzün üzerinde kadın başvurmuş, MEB , Halk Eğiitim merkezinin işbirliği ile gereçekleştirilen hızlandırılmış kurslara katılanlara sertifkaları verilmiştir.


 •  Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün Kurulması
 •  Eğitim Komisyonu
 •  Hukuk Komisyonu
 •  İstihdam Komisyonu
 •  Sağlık Komisyonu
 •  KASAKOM Komisyonu Cumhurbaşkanını Ziyaret Etti
 •  Türkiyenin İlk Kadın Hastanesi
 •  Devlet Bakanlığım Döneminde Yaptığım Yasal ve İdari Çalışmalar
 •  TAÇSAV Ödülü
 •  Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 •  4. ULUSAL KADIN ÇALIŞMALARI İZMİRDE GERÇEKLEŞTİ
 •  “AKDENİZ GERÇEĞİNDE KADIN” KONULU TOPLANTI
 •   “1.ULUSAL EVDE BAKIM KONGRESİ”
 •   Ev İçi Üretimden Uluslar Arası Fuarlara
 •   Çin Halk Cumhuriyetinden Gelen Kadınlar
 •   Van ve Hakkari'de 10 Bin Kadına İstihdam İmkanı Sağlandı
 •   "21. Yüzyılda Kadın" Konulu Uluslararası Toplantı
 •   KADIN 2000
 •   Resmi Nikah Neden Gereklidir?
 •   Cezaevinde Toplu Nikah Töreni
 •   Akraba Evliliği Paneli Erzurumda Yapıldı.
 •   Atatürk ve Kadın
 •   Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazarlar

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008